hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ sách 100 câu hỏi đáp

 • Giá: 99,000 VND
  • Tác giả: Vũ Hạnh, Nguyễn Ngọc Phan

   Khổ sách: 13.5x21.5 cm

   Số trang: 400

   Năm xuất bản: 2008

   Thể loại: Kiến thức - Tham khảo - Tủ sách

   Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn

   Mã sách NXB: VHSG8935083460453

   ISBN:

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  Nhìn lại văn học Thành phố thế kỷ XX, dễ nhận thấy rằng giai đoạn 1945 – 1975 là thời gian mà bộ phận này đạt được những thành tựu cao nhất trên nhiều phương diện. Nó có sự đa dạng của dòng văn học đô thị, có sự sôi nổi của dòng văn học trẻ, có sự quyết liệt của dòng văn học yêu nước và cách mạng, có sự tinh tế của dòng văn học đấu tranh công khai. Đặc biệt, đây là thành phố duy nhất ở Việt Nam có hoạt động văn học yêu nước và cách mạng công khai từ sáng tác, xuất bản tới in ấn trong cả hai thời kỳ kháng chiến. Cho nên tuy hơn ba mươi năm qua bộ phận văn học này đã được quan tâm tìm hiểu nhưng chủ yếu mới theo hướng định tính, còn trên phương diện nghiên cứu định lượng vẫn còn nhiều vấn đề, sự kiện, nhân vật... cần được tiếp tục làm sáng tỏ thêm. Quyển sách này là góp phần đặt vấn đề tìm hiểu văn học Sài Gòn giai đoạn 1954 – 1975 trên đường hướng ấy. Dĩ nhiên để có một cái nhìn tổng quan về văn học Sài Gòn giai đoạn này thì phải đề cập tới sự giả trá của dòng văn học nô dịch cũng như sự lạc lõng của các dòng văn học đứng ngoài thời cuộc, nhưng đó là những đối tượng nghiên cứu rất có giới hạn, vì những sản phẩm phi dân tộc và phi văn học ấy luôn luôn không có tương lai.

  sản phẩm cùng loại

  TOP