hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Giá: 30,000 VND
  • Tác giả: Hồ Chí Minh

   Khổ sách: 10x14

   Số trang: 100

   Năm xuất bản: 2019

   Thể loại: Tủ sách chuyên đề - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 2192019

   ISBN: 978-604-68-5482-1

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  “ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.

  Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) thấy có trách nhiệm thông báo đến toàn Đảng, toàn dân một số vấn đề liên quan đến Di chúc của Bác và ngày Bác qua đời”.- Trích THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI CHÚC VÀ NGÀY QUA ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH số 151-TB/TW ngày 19-8-1989

   

  “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc”.

   

  “Tuyệt đối bí mật. Nhân dịp mừng 75 tuổi

  Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời nhà Đường là cụ Đỗ Phủ có câu thơ rằng: “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Nghĩa là: Người thọ bảy mươi, xưa nay hiếm.

  Năm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lớp người “xưa nay hiếm”.

  Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm mấy tháng nữa?

  Vì vậy, tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột….” – Trích đoạn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1965

  MỤC LỤC

  1. TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1890 – 1969) .......................7

  2. THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỐT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DI CHÚC VÀ NGÀY QUA ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH..............................................17

  3. NGUYÊN VĂN CÁC BẢN VIẾT DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1965-1969) ...29

  4. BÚT TÍCH CÁC BẢN VIẾT DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1965 - 1969)...57

  5. ĐIẾU VĂN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM....69

  6. DI CHÚC CỦA BÁC HỒ MÃI MÃI SOI SÁNG CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI......85

  Hồ Chí Minh, 1890-1969

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2019

  100 tr. ; 14 cm

  1. Hồ Chí Minh, 1890-1969--Quan điểm chính trị và xã hội 2. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 3. Chủ tịch -- Việt Nam. I. Ts.

  335.4346 -- ddc 23

  H678-M66

  sản phẩm cùng loại

  TOP