hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Giá: 62,000 VND
  • Tác giả: TS. Trần Thị Anh Vũ

   Khổ sách: 14x20

   Số trang: 168

   Năm xuất bản: 2018

   Thể loại: Văn hóa - Xã hội - Biên khảo

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 4602018

   ISBN: 978-604-68-4860-8

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  ĐỜI SỐNG KINH TẾ NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Tái bản lần thứ nhất 2018

  Tác giả: TS. Trần Thị Anh Vũ

   

  ĐỜI SỐNG KINH TẾ NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, theo đó việc tạo môi trường và điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng là điều hết sức cần thiết.

  Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà kinh tế thị trường phát triển sớm và mạnh, đóng góp khá lớn cho ngân sách của cả nước. Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh về số lượng, vốn kinh doanh và có mặt khắp các lĩnh vực, thích nghi nhanh với các quy luật của thị trường, năng động, nhạy bén trong tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật tiên tiến... Trong khu vực kinh tế tư nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh có một bộ phận đáng kể là doanh nhân, hộ kinh doanh cá thể người Hoa.

  Người Hoa là một dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ lịch sử đến hiện tại, họ đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước Việt Nam. Người Hoa sinh sống ở nhiều nơi trong cả nước, nhưng đông đảo nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu từ kết quả điều tra dân tộc thiểu số năm 2015, toàn thành phố có 418.167 người Hoa với khoảng 85.000 hộ (tỷ lệ hơn 5,26% dân số thành phố), trong đó có 53,59% sống tập trung ở Quận 5, Quận 6 và Quận 11. Cộng đồng này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; họ cũng là cầu nối quan trọng cho quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam với các quốc gia có đông người Hoa sinh sống ở Đông Nam Á, Châu Á và trên thế giới.

  Việc ban hành và áp dụng thành công các chính sách phát triển kinh tế tư nhân nói chung là cần thiết. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến đổi, tác động của hội nhập kinh tế quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc diễn biến phức tạp, đã tác động đến tâm tư, tình cảm và đời sống kinh tế, xã hội của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc phân tích, nghiên cứu sâu các hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa, làm rõ hơn về đặc điểm, tiềm năng, ưu thế, những mặt tích cực và hạn chế của cộng đồng này sẽ góp phần quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

  Nội  dung  cuốn  sách  là  kết  quả  của  một  công  trình nghiên cứu của tác giả, qua đó phản ánh đời sống kinh tế - xã hội  của  người  Hoa,  phân  tích,  đánh  giá  thực  trạng,  những mặt tích cực, hạn chế của kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ nguyên nhân, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung phát triển đúng hướng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế, kết hợp cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, phương pháp luận kinh tế chính trị để luận giải về sự vận động và phát triển của kinh tế tư nhân người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tác giả đã trực tiếp trao  đổi,  phỏng  vấn  chuyên  sâu  một  số  nhà  doanh  nghiệp người Hoa, nhà quản lý những lĩnh vực có liên quan, người am hiểu về người Hoa và hoạt động kinh tế người Hoa; sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, lô-gic kết hợp với lịch sử, kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; kết hợp điều tra, khảo sát thực tế tại một số địa bàn có đông người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa tại Quận 5 mang tính khái quát, điển hình cao, nên phạm vi nghiên cứu khảo sát này tập trung vào các hoạt động kinh tế tư nhân của người Hoa tại Quận 5 trong mối quan hệ so sánh với Quận 6 và Quận 11, mốc thời gian khảo sát từ năm 2009 đến 2015.

  Cuốn sách được chia thành 5 chương:

  Chương 1. Người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

  Chương 2. Người Hoa trong khu vực kinh tế tư nhân Thành phố Hồ Chí Minh – Lý luận và thực tiễn.

  Chương 3. Lược sử định cư và đời sống kinh tế - xã hội của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  Chương 4. Thực trạng đời sống kinh tế của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015.

  Chương 5. Quan điểm và giải pháp đối với phát triển kinh tế tư nhân người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tác giả: TS. Trần Thị Anh Vũ

  Mục lục

  Lời giới thiệu ....................................................................................................5

  Lời nói đầu .......................................................................................................7

  CHƯƠNG I

  NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUA GÓC NHÌN

  CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ........13

  CHƯƠNG 2

  NGƯỜI HOA TRONG KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ...........39

  CHƯƠNG 3

  LƯỢC SỬ ĐỊNH CƯ VÀ ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI

  CỦA NGƯỜI HOA Ở THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH ......................63

  CHƯƠNG 4

  THỰC TRẠNG KINH TẾ TƯ NHÂN NGƯỜI HOA

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2009 – 2015 .............91

  CHƯƠNG 5

  QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN NGƯỜI HOA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .......................................................................125

  Thay cho lời kết .......................................................................................153

  Tài liệu tham khảo .................................................................................156

  Phụ lục ............................................................................................................161

  Cip – Marc:

  Trần Thị Anh Vũ

  Đời sống kinh tế người Hoa trong sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thị Anh Vũ. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2018.

  168 tr. : tranh ảnh ; 20 cm

  ISBN 9786046838357

  1. Người Hoa -- Điều kiện kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. I. Ts.

  338.910959779 -- ddc 23

  T772-V99

  sản phẩm cùng loại

  TOP