hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Giá: 79,000 VND
  • Tác giả: Nhiều tác giả

   Khổ sách: 14.5x20.5

   Số trang: 211

   Năm xuất bản: 2019

   Thể loại: Tủ sách chuyên đề - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 2182019

   ISBN: 978-604-68-5481-4

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nhiều tác giả

   

  Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của nhân loại, trước lúc đi xa, đã để lại cho bao thế hệ Việt Nam một bảo vật tinh thần vô giá, đó là bản Di chúc của Người - một văn kiện lịch sử độc đáo, đúc kết những tinh hoa đạo đức, những quan điểm và tư tưởng cốt yếu thấm đẫm tính nhân văn, làm nền tảng phương hướng phát triển lâu dài cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng vàđổi mới đất nước hôm nay và mai sau.

  Suốt cuộc đời phục vụ cho đất nước, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Nửa thế kỷ trôi qua, tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại, là động lực thôi thúc toàn Đảng, toàn dân ta phát huy tinh thần yêu nước và trí tuệ, vững bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện trọn vẹn ước nguyện thiêng liêng ấy.

  Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Quyển sách là tập hợp những tư liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người do đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Vũ Kỳ, cùng các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu thực hiện, đặc biệt là ký sự văn học của nhà văn Hồ Phương viết về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

  Với sự tiếp cận giá trị lớn lao về tính nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhiều góc độ khác nhau, mong rằng ấn phẩm sẽ giúp chúng ta hiểu rõ và càng thêm yêu kính nhân cách, đạo đức cao đẹp và mong muốn, khát vọng của Người, để từ đó cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện Di chúc, tiếp tục sự nghiệp giải phóng con người, mang lại ấm no, hạnh phúc cho toàn dân và hòa bình của nhân loại.

  NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  MỤC LỤC

  CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN DI CHÚC LỊCH SỬ

  1.   Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

  Tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh ...............................9

  2.  VŨ KỲ

  Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi ...................43

  3.  TRẦN BẠCH ĐẰNG

  Hiểu Di chúc của Bác Hồ trong tình hình hiện nay ....................................50

  4.  HÀ THÚC MINH

  Giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ở thời đại ngày nay.......................61

  5.  PGS. TS. PHAN XUÂN BIÊN

  Tìm hiểu “Văn hóa Hồ Chí Minh”qua Di chúc của Người…..........76

  6.  GS. TS. ĐỖ HUY

  Tư tưởng nhân văn cao cả trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ................86

  7.  TS. TRẦN THUẬN

  Chủ nghĩa nhân văn tỏa sáng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ......................99

  8.  NGUYỄN THỊ MAI HOA

  Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ............................113

  9.  GS. PHONG LÊ

  Bác Hồ viết Di chúc và “Di chúc” của Bác Hồ ......................125

  10.  HOÀNG CHÍ BẢO

  Phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc ..............................135

  11.  HUỲNH NGỌC VÂN - DƯƠNG THỊ LAN

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đỉnh cao khát vọng hòa bình......................139

  PHỤ LỤC

  12.  Nhà văn HỒ PHƯƠNG

  Những giờ phút không thể nào quên trong năm 1969 ........155

  Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2019

  212 tr. ; 21 cm

  1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 2. Di chúc. 3. Nhân văn.

  959.704092-- ddc 23

  G428

  sản phẩm cùng loại

  TOP