hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn

 • Giá: 220,000 VND
  • Tác giả: Trần Ngọc Thêm

   Khổ sách: 16X24

   Số trang: 568

   Năm xuất bản: 2016

   Thể loại: Văn hóa - Xã hội - Tủ sách Văn hóa học Sài Gòn- Kiến thức

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 792016

   ISBN: 978-604-68-2669-9

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  GS. TSKH. TRẦN NGỌC THÊM

  Sinh 1952 tại Cẩm Khê, Phú Thọ.

  Giám đốc Trung  tâm Văn hóa học Lý luận & Ứng dụng Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG Thành phố. Hồ Chí Minh.

  Website:  http://tranngocthem.name.vn

   

  Sách là sản phẩm của đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.04.15/11-15

  “ Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” thuộc Chương trình KH & CN KX.04.15/11-15

  “ Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn  2011- 2015”

   

        Công trình nghiên cứu đi sâu về mặt thực tiễn, lý luận và được tiếp cận nghiên cứu theo hướng liên ngành ( được minh họa bằng  nhiều nguồn tài liệu tham khảo, tư liệu dẫn chứng…).

        Với công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế , đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có nhưng cũng đồng thời đang tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Giải pháp duy nhất không thể trốn tránh là phải sớm xây dựng văn hóa để phát triển dựa trên nền tảng của một  hệ giá trị Việt Nam mới.

  Trần Ngọc Thêm

  Trần Ngọc Thêm

  Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai / Trần Ngọc Thêm. -T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016

  568 tr. ; 24 cm

  1. Giá trị -- Việt Nam. 2. Việt Nam – Chính sách văn hóa. 3. Việt Nam – Hội nhập kinh tế. I. Ts.

  337.597 -- ddc 23

  T772-T43

  sản phẩm cùng loại

  TOP