hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Giá: 119,000 VND
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi

   Khổ sách: 16x24

   Số trang: 316

   Năm xuất bản: 2018

   Thể loại: Lịch sử - Văn hóa - Xã hội

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 4202018

   ISBN: 978-604-68-4613-0

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  SẮP PHÁT HÀNH

  Những trầm tích địa danh

  Tác giả: Nguyễn Thanh Lợi

  Nguyễn Thanh Lợi

  Sinh năm 1966 tại Sài Gòn

  Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

  Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

   

  Những trầm tích địa danh

  Địa danh như những tấm bia lịch sử - văn hóa, nó ghi lại những dấu ấn từ tự nhiên, lịch sử cho đến những hoạt động của con người ở những vùng đất khác nhau trên thế giới này. Hay nói cách khác, đó là tấm “bản đồ” bằng ngôn ngữ về lịch sử - văn hóa của loài người được thể hiện thông qua địa danh. Ở đâu có con người sinh sống, thì ở đó có địa danh. Những trầm tích văn hóa này ẩn chứa biết bao điều thú vị, đòi hỏi sự khám phá, giải mã của các nhà khoa học đến từ các chuyên ngành khác nhau, từ sử học, khảo cổ, dân tộc học, địa lý cho đến ngôn ngữ học, văn hóa học, nghệ thuật học...

  Năm 2014, cuốn sách này được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xuất bản (Nxb. Thời đại, 298 trang) với tên gọi Những trầm tích văn hóa (qua nghiên cứu địa danh), với 16 bài viết. Lần này chúng tôi đổi thành tên sách Những trầm tích địa danhcho phù hợp, đồng thời bổ sung thêm 10 bài viết mới: Về ba địa danh Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa; Địa danh Bảy Núi; Địa danh Mô Xoài; Địa danh Côn Đảo; Địa danh Vũng Tàu; Việc biên soạn địa danh ở Việt Nam; Địa danh Tha La; Bồn binh hay bùng binh?; Về tên gọi núi Bà Đen; Địa danh có nguồn gốc từ nguyên quán. Ở lần xuất bản này, tác giả có sự chỉnh lý, bổ sung so với lần công bố đầu tiên. Chúng tôi cập nhật sự thay đổi của các địa danh hành chính cho phù hợp với thực tế hiện nay; thêm các nguồn tài liệu, hình ảnh, bản đồ; khảo đính lại các địa danh.

  Cuốn sách nhỏ này tập hợp các bài viết về địa danh của tác giả trong nhiều năm qua, phần nhiều đã đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo. Nội dung chủ yếu đề cập đến các địa danh mà tác giả có điều kiện nghiên cứu lâu nay. Các địa danh có nguồn gốc từ quê hương, bản quán, được các lưu dân đi khai phá, sinh sống ở vùng đất mới như một cách lưu giữ  “ký ức lịch sử” được thể hiện trong bài Địa danh có nguồn gốc từ nguyên quán. Bài Địa danh kỵ húy trong lịch sửlà cái nhìn về một vấn đề ít được quan tâm nghiên cứu ở nước ta: địa danh kỵ húy.

  Các địa danh có nguồn gốc từ các dân tộc được nhìn nhận, xem xét dựa trên các cứ liệu về lịch sử, địa lý, văn hóa nhằm bổ sung cho các kiến thức về ngôn ngữ khi nghiên cứu địa danh gốc dân tộc thông qua bài viết Về một số địa danh gốc Chăm; Địa danh ở Đắk Lắk; Lược khảo nghiên cứu về địa danh Khmer ở Nam bộ; Địa danh Tha La; Về tên gọi núi Bà Đen.

  Hải môn ca là tài liệu quý về địa lý, lịch sử, văn hóa dân gian, trước đây được GS. Bửu Cầm giới thiệu trên Văn hóa nguyệt san(bộ mới) tập XIII, quyển 9 (tháng 9, 1964). Đây là bài thơ lục bát bằng chữ Nôm, khuyết danh, phiên trích trong sách Thông quốc duyên cách hải chữ, bản chép tay của Viện Khảo cổ Sài Gòn. Nay được chúng tôi xin giới thiệu lại với việc nhận xét văn bản, hiệu đính và bổ sung các chú giải qua bài viết Bài ca về các cửa biển.

  Địa danh ở các địa phương được phản ánh trong tập sách này với các bài Địa danh Vũng Tàu; Địa danh Mô Xoài; Địa danh Côn Đảo; Địa danh ở Bến Tre; Địa danh Châu Thành; Địa danh Bảy Núi; Về ba địa danh Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa; Bồn binh hay bùng binh?... trong đó có những địa danh lâu nay gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu hay đính chính lại những địa danh viết sai vì nhiều lý do khác nhau.

  Địa danh mang tên động vật được đề cập đến trong các bài Những địa danh mang tên Rồng; Những địa danh mang tên Trâu; Cọp trong địa danh ở Nam bộ. Những bài này giúp cho việc hiểu ngôn ngữ văn hóa ở các địa phương hơn thông qua việc tìm hiểu địa danh.

  Ngoài ra, còn có các bài liên quan đến biên soạn địa danh, sách viết về các địa danh đã được xuất bản trong nước như Việc biên soạn địa danh ở Việt Nam; Những cuốn sách về đường phố; Đọc “Địa danh Việt Nam trong tục ngữ - ca dao”; Từ điển địa danh hành chính Nam bộ.

  NGUYỄN THANH LỢI

  Mục lục

  trang

  Lời nói đầu ........................................................................................................................5

  Địa danh có nguồn gốc từ nguyên quán ............................................................................7

  Địa danh kỵ húy trong lịch sử .........................................................................................21

  Bài ca về các cửa biển .......................................................................................................39

  Địa danh ở ĐắkLắk........................................................................................................... 51

  Về một số địa danh gốc Chăm ......................................................................................... 60

  Lược khảo nghiên cứu về địa danh Khmer ở Nam bộ ......................................................77

  Địa danh Tha La .............................................................................................................103

  Địa danh Mô Xoài ...........................................................................................................111

  Địa danh Vũng Tàu ...................................................................................................... 123

  Địa danh Côn Đảo ........................................................................................................ 144

  Về tên gọi núi Bà Đen  .................................................................................................151

  Bồn binh hay bùng binh? .............................................................................................163

  Về ba địa danh Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa .....................................................175

  Những địa danh bị viết sai ở Thành phố Hồ Chí Minh ................................................197

  Tên chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh .............................................................................209

  Địa danh Châu Thành .................................................................................................220

  Địa danh ở Bến Tre ......................................................................................................232

  Địa danh Bảy Núi ........................................................................................................244

  Những địa danh mang tên Rồng ...................................................................................257

  Những địa danh mang tên Trâu ....................................................................................265

  Cọp trong địa danh ở Nam bộ ......................................................................................269

  Về việc đặt tên các đơn vị hành chính ..........................................................................275

  Việc biên soạn địa danh ở Việt Nam ............................................................................277

  Những cuốn sách về đường phố ...................................................................................291

  Đọc “Địa danh Việt Nam trong tục ngữ - ca dao” ........................................................295

  Từ điển địa danh hành chính Nam bộ ..........................................................................312

  Nguyễn Thanh Lợi

  Những trầm tích địa danh / Nguyễn Thanh Lợi. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ

  T.P. Hồ Chí Minh, 2018

  tr. 316; 24cm.

  1. Trầm tích (Địa chất học) -- Nghiên cứu. I. Ts.

  551.303 -- ddc 23

  N573-L83

  sản phẩm cùng loại

  TOP