hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính trị - Truyền thống

 • Giá: 30,000 VND
  • Tác giả: Nguyễn Văn Linh

   Khổ sách: 10x14

   Số trang: 120

   Năm xuất bản: 2020

   Thể loại: Chính trị - Truyền thống

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 672020

   ISBN: 978-604-68-6325-0

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  Những việc cần làm ngay

  Tác giả: Nguyễn Văn Linh

   

   “Một N.V.L hay vài N.V.L không thể biết hết mọi việc, nói hết mọi việc và làm hết mọi việc. Chỉ có sự nhất trí hành động của toàn Đảng, toàn dân mới có thể tạo nên chuyển biến thật sự cho đất nước”. - Nguyễn Văn Linh

   

  Lời nói đầu

  Chuyên mục “Những việc cần làm ngay” gồm 31 bài báo của tác giả N.V.L. đăng tải trên báo Nhân dân từ ngày 25-5-1987 đến 28-9-1990 là một chuyên mục tạo nên dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội và báo chí những năm đổi mới. Với tinh thần đổi mới thật sự và chống tiêu cực mạnh mẽ để góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước đi dần đến ổn định, các bài báo ký tên N.V.L. của chuyên mục “Những việc cần làm ngay”đã nhận được sự ủng hộ rộng lớn từ khắp nơi và của hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Có thể thấy ý nghĩa to lớn của loạt bài ký tên N.V.L. thể hiện ở khía cạnh: vừa là đường hướng lãnh đạo, đáp ứng đòi hỏi của tình hình, vừa phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân, cán bộ cả nước.

  Dấu ấn và đóng góp của chuyên mục không chỉ riêng trong lĩnh vực báo chí và kinh tế – xã hội giai đoạn đầu đổi mới mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc, còn nguyên giá trị đến hôm nay, trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mụctiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

  Đồng chí Nguyễn Văn Linh chính là tác giả của 31 bài báo ký tên N.V.L. trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân dân, lúc bấy giờ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020) và kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 –1-7-2020), Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ giới thiệu lại nguyên văn 31 bài báo của tác giả N.V.L. trong chuyên mục cùng tên “Những việc cần làm ngay”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ

  MỤC LỤC

  Lời nói đầu ....................................................................................5

  Những việc cần làm ngay

  1.  Ngày 25-5-1987 ........................................................................8

  2.  Ngày 26-5-1987 .......................................................................11

  3.  Ngày 27-5-1987 .......................................................................13

  4.  Ngày 28-5-1987 .......................................................................15

  5.  Ngày 29-5-1987 .......................................................................18

  6.  Ngày 30-5-1987 .......................................................................21

  7.  Ngày 09-6-1987 .......................................................................24

  8.  Ngày 11-6-1987 .......................................................................28

  9.  Ngày 20-6-1987 .......................................................................31

  10.  Ngày 21-6-1987 .....................................................................33

  11.  Ngày 22-6-1987 .....................................................................36

  12.  Ngày 24-6-1987 .....................................................................38

  13.  Ngày 25-6-1987 .....................................................................46

  14.  Ngày 10-7-1987 .....................................................................50

  15.  Ngày 07-8-1987 .....................................................................57

  16.  Ngày 11-8-1987 .....................................................................62

  17.  Ngày 01-9-1987 .....................................................................65

  18.  Ngày 12-9-1987 .....................................................................68

  19.  Ngày 01-10-1987 ....................................................................71

  20.  Ngày 19-11-1987 ....................................................................73

  21.  Ngày 01-02-1988 ....................................................................75

  22.  Ngày 01-6-1988 ......................................................................80

  23.  Ngày 02-6-1988 ......................................................................84

  24.  Ngày 03-6-1988 ......................................................................89

  25.  Ngày 01-11-1988 ....................................................................93

  26.  Ngày 16-3-1989 ......................................................................96

  27.  Ngày 21-3-1989 .....................................................................101

  28.  Ngày 20-9-1989 .....................................................................105

  29.  Ngày 14-9-1990 .....................................................................110

  30.  Ngày 25-9-1990 .....................................................................112

  31.  Ngày 28-9-1990 .....................................................................114

  Nguyễn Văn Linh, 1914-1998

  Những việc cần làm ngay / Nguyễn Văn Linh. - T.P.

  Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh,

  2020

  120 tr. ; 14 cm

  1. Thay đổi xã hội -- Việt Nam. 2. Bộ máy hành chính

  -- Cải cách -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1986-. 

  I. Ts.

  959.70442 -- ddc 23

  N573 -L75

  sản phẩm cùng loại

  TOP