hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ sách Nhân sĩ Trí thức

 • Giá: 0 VND
  • Tác giả: Nhiều tác giả

   Khổ sách: 14,5x20,5

   Số trang: 240

   Năm xuất bản: 2016

   Thể loại: Chính trị - Lịch sử - Tủ sách nhân sĩ trí thức

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 3872016

   ISBN: 978-604-68-2574-6

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

                  Xuất Bản Phẩm Nhà nước đặt hàng

  Tổng Bí thư Lê Duẩn - Tác giả đề cương Cách mạng Miền Nam

  Cách đây 60 năm, sau nhiều năm chuẩn bị, bản Đề cương Cách mạng Miền Nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ khởi thảo đã được hoàn thành vào tháng 8 năm 1956. Sau đó bản Đề cương được gửi ra Trung ương và được thông qua tại Hội nghị Xứ ủy Nam bộ họp tại Phnom Penh vào cuối năm 1956 đầu năm 1957. Đề cương Cách mạng Miền Nam đã phân tích một cách khoa học tình hình chính trị, xã hội và vận dụng những quy luật đấu tranh cách mạng vào hoàn cảnh cụ thể của miền Nam. Trong đó khẳng định: “Nhân dân ta ở miền Nam chỉ có một con đường là vùng lên chống Mỹ - Diệm để cứu nước và tự cứu mình. Đó là con đường cách mạng. Ngoài con đường đó, không có con đường nào khác”.

  Bản Đề cương Cách mạng Miền Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước; góp phần chuẩn bị cơ sở lý luận và cơ sở chính trị cho nghị quyết Đảng về con đường cách mạng miền Nam. Bản Đề cương đã được Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II (tháng 01.1959) phát triển, bổ sung thành Nghị quyết của Trung ương về đường lối cách mạng miền Nam, mở ra bước ngoặt thổi bùng lên ngọn lửa cao trào đồng khởi, tạo nên những bước  tiến nhảy vọt của phong  trào cách mạng, dẫn đến toàn thắng năm 1975.

  Nhân kỷ niệm 60 năm ra đời bản Đề cương Cách mạng Miền Nam, Nhà xuất bản thực hiện ấn phẩm “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Tác giả đề cương Cách mạng Miền Nam”. Trải qua 60 năm, bản Đề cương Cách mạng Miền Nam vẫn sáng mãi giá trị tư duy lý luận và phương pháp cách mạng phù hợp với thực tiễn của miền Nam và của cách mạng nước ta mà công lao to lớn xuất phát từ đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo lời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì: “Đề cương Cách mạng Miền Nam được viết nên bởi trái tim ấy, khối óc ấy, trong bối cảnh ấy. Chính vì thế mỗi ý tứ trong “Đề cương” cháy bỏng ngọn lửa cách mạng và ấm nóng hơi thở của nhân dân quần chúng trong cuộc chiến đấu một mất một còn trước âm mưu nham hiểm và sự đàn áp tàn khốc của kẻ thù.

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ

   

  Tổng Bí thư Lê Duẩn - Tác giả đề cương Cách mạng Miền Nam / Nhiều tác giả. – T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa – Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016

  240 tr. ; 21 cm.

  1. Lê Duẩn, 1906-1986.--Đề cương Cách mạng miền Nam 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 3. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975 -- Miền Nam Việt Nam -- Chính trị và chính quyền.

  324.2597071 -- ddc 14

  T665

  sản phẩm cùng loại

  TOP