hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ sách Nhân sĩ Trí thức

 • Giá: 149,000 VND
  • Tác giả: Nguyễn Đình Thống và Hồ Sơn Điệp đồng chủ biên

   Khổ sách: 16x24

   Số trang: 400

   Năm xuất bản: 2018

   Thể loại: Tủ sách nhân sĩ trí thức - Lịch sử - Truyền thống

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 5532018

   ISBN: 978-604-68-4975-9

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  SAP PHAT HANH

  Trí thức Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1975 Một số đặc điểm và nhân vật tiêu biểu

  (Tái bản 1 2018)

  Trần Đình Thống và Hồ Sơn Điệp đồng chủ biên


  Trí thức, trong bất kỳ chế độ xã hội nào, ở mọi thời đại, đều là động lực phát triển, là thước đo văn minh, tiến bộ xã hội của dân tộc và thời đại.
  Từ xa xưa, dân tộc ta đã đặt trí thức ở vị trí thứ nhất trong kết cấu “trí – nông – công – thương” của xã hội phong kiến. Nền tảng học vấn và phẩm chất đạo đức khiến cho người trí thức phong kiến có được sự tôn trọng của xã hội. Đức hiếu học được đề cao, nghề dạy học được xem trọng là minh chứng cho vai trò của trí thức thời phong kiến.
  Trí thức Việt Nam từ thuở có tên luôn đồng hành với dân tộc, là tinh hoa của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước, trong suốt chiều dài hàng chục thế kỷ chống giặc ngoại xâm phong kiến đến từ phương Bắc.
  Từ giữa thế kỷ XIX, nước ta lại đứng trước họa ngoại xâm, lần này là súng đồng, tàu thép của thực dân phương Tây. Hơn ai hết, đội ngũ trí thức là những người trăn trở trước vận mệnh của đất nước, tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc.
  Từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhiều sĩ phu phong kiến thức thời đã cố gắng đi tìm thứ vũ khí mới từ sức mạnh của kẻ thù; một số khác tiếp cận văn hóa, tri thức phương Tây, trở thành những người trí thức tân học, với hy vọng tìm được con đường giải phóng từ sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Cuộc đấu tranh giữa cái mới với cái cũ, cái tiến bộ và cái lỗi thời, cái đổi mới và cái thủ cựu diễn ra trong hàng ngũ những người trí thức đương thời, thậm chí là ngay trong tư tưởng của mỗi người.

  Nam kỳ - Nam bộ, đất phương Nam “đi trước về sau” trong kháng chiến chống thực dân phương Tây, đội ngũ trí thức ra đời muộn hơn so với những vùng miền khác của đất nước, song tỏ ra kiên quyết trong đấu tranh và nhạy bén trước thời cuộc. Cá tính thoáng mở, năng động, của dân Nam bộ là chất xúc tác để người trí thức đoạn tuyệt với cái cũ, nhạy bén trong lựa chọn, tiếp nhận cái mới, cái tiến bộ. Vùng đất Nam bộ trở thành nơi thu hút những trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tìm kiếm con đường và môi trường
  dấn thân.
  Với nhận thức đó, trong tập sách nhỏ này, nhóm tác giả mong muốn góp phần phục dựng lại một góc nhỏ trong đời sống sinh hoạt trí thức ở Nam kỳ (Nam bộ) từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1975 thông qua cuộc đời, sự nghiệp của một số trí thức tạm gọi là “tiêu biểu”. Nói “tạm” bởi chúng tôi nhận thức rằng, cuộc đời và những cống hiến, đóng góp của bậc tri thức không dễ để người đời hiểu rõ một cách đầy đủ, tường tận và thấu đáo; thậm chí có khi còn bị che lấp, lãng quên hay nhầm lẫn bởi thời cuộc và dòng chảy thời gian. Những trí thức được chọn trong tập sách này về cơ bản đã được sự đồng thuận trong cách đánh giá, nhìn nhận về vai trò, cống hiến trên những lĩnh vực cụ thể. Song chắc chắn là chưa đầy đủ! Tính chất “tiêu biểu” do vậy chỉ mang tính tương đối và chỉ trên cơ sở nhận thức chủ quan của nhóm tác giả.
  Cũng chính vì lẽ đó, nhóm tác giả tiếp tục tìm kiếm và hy vọng nhận được sự chỉ dẫn để có dịp bổ sung đầy đủ, toàn diện hơn chân dung những trí thức xứng đáng được ghi nhận, trong những lần tái bản, hoặc trong một ấn phẩm tương tự mang tên “tập 2” vào thời gian tới.

  Trong tập sách, nhóm tác giả đã cố gắng lựa chọn những trí thức tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực (chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học, nghệ thuật...). Các nhân vật được sắp xếp theo thứ tự năm sinh; trường hợp cùng năm sinh thì xếp theo thứ tự chữ cái Alphabet. Nội dung chính của tập sách được chia thành hai phần tương ứng với hai giai đoạn của lịch sử dân tộc, lấy Cách mạng Tháng Tám năm 1945 làm mốc phân chia. Một số nhân vật có thời gian hoạt động, cống hiến trải cả hai giai đoạn, chúng tôi căn cứ vào thời điểm khởi đầu của hoạt động trí thức (mang tính tương đối) để sắp xếp.
  Mặc dù đã hết sức nỗ lực và nghiêm túc khi thực hiện, song với một chủ đề phức tạp, liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nhiều nhân vật lớn của lịch sử trên nhiều lĩnh vực, nhóm tác giả nhận thức rằng chắc chắn tập sách còn nhiều thiếu sót, hạn chế, cần được bổ sung, điều chỉnh. Trên tinh thần cầu thị, chúng tôi
  mong nhận được những trao đổi, góp ý từ quý độc giả để cuốn sách, nếu có điều kiện tái bản, sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu và sự mong mỏi của bạn đọc.
  NHÓM TÁC GIẢ

  Mục lục
  LỜi Nói ĐẦu ...............................................................................................5
  I. TỔNG QUaN ..........................................................................................9
  II. TRí THỨC NaM BỘ ...............................................................................33
  III. MỘT Số TRí THỨC TIÊU BIỂU ......................................................169
  phan Thanh giản (1796-1867) ........................................................170
  bùi hữu Nghĩa (1807-1872) ............................................................172
  Nguyễn Đình chiểu (1822-1888) ...................................................174
  Nguyễn Thông (1827–1884) ............................................................177
  Nguyễn hữu huân (1830-1875) .....................................................179
  phan văn trị (1830-1910) ................................................................181
  huỳnh tịnh của (1834-1907) .........................................................184
  trương vĩnh Ký (1837-1898)...........................................................187
  Nguyễn Thần hiến (1857-1914)......................................................191
  Nguyễn an Khương (1860-1931) ...................................................193
  Diệp văn cương (1862-1929) .........................................................195
  Sương Nguyệt anh (1864-1921) .....................................................197
  trương gia mô (1866-1929) ............................................................200
  trần chánh chiếu (1868-1919) ......................................................203
  Nguyễn chánh Sắt (1869-1947) ......................................................206
  phan châu trinh (1872-1926) .........................................................210
  phan văn trường (1876-1933) ........................................................213
  Lưu văn Lang (1880-1969) ..............................................................216
  Nguyễn Ngọc tương (1881-1951) ..................................................219
  hồ biểu chánh (1884-1958) ............................................................222
  tôn Đức Thắng (1888-1980) ............................................................225
  cao triều phát (1889-1956) .............................................................228
  huỳnh Khương Ninh (1890-1950) .................................................231
  võ công tồn (1891-1942) ................................................................234
  trần tuấn Khải (1895-1983) ............................................................237
  Diệp văn Kỳ (1895 – 1945) ..............................................................240
  Nguyễn an Ninh (1900-1943) .........................................................244
  trần huy Liệu (1901-1969) ..............................................................248
  trịnh Đình Thảo (1901-1986) .........................................................250
  ca văn Thỉnh (1902-1987) ...............................................................253
  Dương bạch mai (1904-1964) .........................................................255
  phạm Thiều (1904-1986) ..................................................................258
  phan Khắc Sửu (1905-1970) ............................................................260
  hà huy giáp (1906-1995) ................................................................262
  Đông hồ (1906-1969) .......................................................................265
  Lê văn huấn (1906-1988) ................................................................268
  hà huy tập (1906-1941) ..................................................................270
  tạ Thu Thâu (1906–1945) ................................................................272
  trần hữu trang (1906-1996)...........................................................275
  phạm văn chiêu (1907-1991) .........................................................277
  Lê Duẩn (1907-1986) ........................................................................280
  Kha vạng cân (1908-1982) ..............................................................283
  Thiếu Sơn (1908-1978) .....................................................................285
  Nguyễn văn tạo (1908-1970) ..........................................................289
  Ngô gia tự (1908-1935) ...................................................................292
  Nguyễn Thị Lựu (1909-1988) ..........................................................296
  Nguyễn Thị Nhỏ (1909-1946) ..........................................................299
  phạm Ngọc Thạch (1909-1968) .......................................................302
  phạm văn bạch (1910-1986) ...........................................................305
  ung văn Khiêm (1910-1991) ...........................................................306
  huỳnh Thiện Lộc (1910-1953) ........................................................309
  Nguyễn văn Nguyễn (1910-1953) ..................................................312
  Nguyễn hữu Thọ (1910-1996) ........................................................314
  trần văn giàu (1911-2010) .............................................................316
  phạm hùng (1912-1988) ..................................................................319
  huỳnh tấn phát (1913-1989) ..........................................................322
  Dương tử giang (1914-1956) .........................................................324
  bình Nguyên Lộc (1914-1987) ........................................................328
  huỳnh văn Nghệ (1914-1977) ........................................................331
  mộng tuyết (1914-2007) ..................................................................333
  Nguyễn văn Linh (1915-1998) ........................................................336
  Nguyễn văn Thủ (1915-1983) .........................................................339
  Nguyễn văn Kỉnh (1916-1981) .......................................................341
  Thái văn Lung (1916-1945) .............................................................343
  hồ văn huê (1917-1976) .................................................................346
  mai văn bộ (1918-2002) ..................................................................348
  Diệp minh châu (1919-2002) ..........................................................350
  huỳnh văn tiểng (1920-2009) .........................................................352
  Lưu hữu phước (1921-1989) ............................................................354
  trần văn Khê (1921–2015) ...............................................................357
  huỳnh văn gấm (1922-1987) ..........................................................360
  Nguyễn Sáng (1923-1988) .................................................................362
  huỳnh trí bá (1924-2016) ................................................................364

  Nguyễn Duy cương (1925- ) ............................................................367
  trần bạch Đằng (1926-2007) ............................................................369
  bùi giáng (1926-1998) .......................................................................372
  Sơn Nam (1926-2008) ........................................................................374
  trịnh công Sơn (1939-2001) ................................................................376
  KẾtLuẬN ...........................................................................................379

  Trí thức Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1975 - Một số đặc điểm và nhân vật tiêu biểu được xuất bản theo
  hợp đồng trao quyền sử dụng tác phẩm giữa nhóm tác giả và Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ.
  Mọi sự sao chép, trích dẫn phải có sự đồng ý của Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ

  BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

  Trí thức Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1975 : một số đặc điểm và nhân vật tiêu biểu / Nguyễn Đình
  Thống, Hồ Sơn Diệp chủ biên. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2018.
  400 tr. ; 24 cm.
  1. Trí thức -- Việt Nam -- Nam Việt Nam . 2. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế
  kỷ 20. I. Nguyễn Đình Thống. II. Hồ Sơn Diệp.
  959.70408631 -- ddc 23
  T819

  sản phẩm cùng loại

  TOP