hỗ trợ khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng

Điện thoại: 028-38216009

(08-39206906)

LIÊN KẾT WEBSITE

video clip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Giá: 85,000 VND
  • Tác giả: Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM

   Khổ sách: 14x20

   Số trang: 244

   Năm xuất bản: 2016

   Thể loại: Văn hóa - Tham khảo

   Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ

   Mã sách NXB: 3162016

   ISBN: 978-604-68-3025-2

   THÊM VÀO GIỎ

   VỀ TRANG TRƯỚC

  Văn hóa người Hoa Nam Bộ

  Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình khoa học tìm hiểu và nghiên cứu về người Hoa, trong đó có nghiên cứu về văn hóa người Hoa Nam Bộ. Đó là điều đáng mừng, bởi vì quan tâm đến văn hóa người Hoa sẽ góp phần nhận thức một cách toàn diện và sâu sắc về văn hóa người hoa ở Việt Nam nói chung và người Hoa Nam Bộ nói riêng.

  Văn hóa người Hoa Nam Bộ gần gũi và tương đồng với văn hóa của nhiều dân tộc anh em ở Việt Nam. Đặc biệt là sự giao lưu văn hóa giữa người Hoa với người Việt (Kinh), người Khmer, người Chăm… trên vùng đất Nam Bộ, trong sự nghiệp mở mang và bảo vệ bờ cõi đất phương Nam của Việt Nam. Mặt khác, văn hóa người Hoa Nam Bộ cũng có những nét đặc sắc và độc đáo. Sự khác biệt này bởi nhiều lý do, nhưng cũng từ chính sự khác biệt này mà văn hóa người Hoa Nam Bộ đã góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phong phú, đa dạng và rực rỡ sắc màu.

  Văn hóa người Hoa Nam Bộ tập trung giới thiệu một số nét văn hóa người Hoa trên các lĩnh vực như: hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, hoạt động văn hóa vật thể và phi vật thể… nhất là trong thời gian sau khi đất nước thống nhất; là một đóng góp nhỏ trong sự nhận diện về người Hoa và văn hóa người Hoa Nam Bộ, nhằm cố gắng xúc tiến chương trình hoạt động giới thiệu văn hóa của người Hoa và các dân tộc anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản ấn phẩm “Văn hóa người Hoa Nam Bộ”.

  Quá trình thực hiện, tuy Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các tác giả đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn vẫn không tránh khỏi thiếu sót, mong các bạn đọc thông cảm và góp ý để lần tái bản sau ấn phẩm được hoàn thiện hơn.

  Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số T.P. Hồ Chí Minh

  Văn hóa người Hoa Nam Bộ / Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số T.P. Hồ Chí Minh. - T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016

  244 tr ; 20 cm

  1. Người Hoa -- Việt Nam -- Văn minh. 2. Người Hoa -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Tộc người thiểu số -- Việt Nam. 4. Tộc người thiểu số -- Nam Việt Nam. 5. Nam Việt Nam  -- Đời sống xã hội và tập quán. I. Ts.

  305.8951 -- ddc 23

  H719 

  sản phẩm cùng loại

  TOP