bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Trong nội dung bài viết này, KISS English tiếp tục share cho tới chúng ta kỹ năng và kiến thức về giờ anh lớp 3 nâng lên. Hãy theo đuổi dõi nhé.

Xem video clip của KISS English về phong thái học tập kể từ vựng siêu tốc và ghi nhớ lâu bên trên trên đây nhé: 

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Hiện ni, ngữ điệu giờ anh và được đi vào công tác đái học tập của cục dạy dỗ. Rất nhiều chúng ta nhỏ chính thức đem hào hứng và mong muốn nâng lên trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ của tôi kể từ sớm. Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, KISS English tiếp tục share cho những các bạn sẽ share cho tới chúng ta kỹ năng và kiến thức về giờ anh lớp 3 nâng lên.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao Có Đáp Án

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao Có Đáp Án
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao Có Đáp Án

Bài tập dượt giờ anh lớp 3 nâng cao

​​Bài 1: Khoanh tròn trặn nhập kể từ không giống với những kể từ còn lại

1. A. fish               B. bird                 C. ship             D. dog   

2. A. on                 B.up                    C. down           D. large

3. A. they               B. his                   C. their             D. its               

4. A. classroom      B. ruler               C.library          D. school

5. A. old                  B. new                C. stand          D. small                      

6. A. bedroom        B. bathroom        C.classroom   D. kitchen

7 A. is                     B. go                   C. am              D. are            

8. A. listen              B. open                C. and             D. play

9. A. dad                 B. doctor             C. mum            D. grandma

10 A.many             B. windy             C. cloudy          D. sunny

Bài 2: Chọn đáp án đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed and two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho những câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi Lan have?

19. There are one notebook on the table.

20. How old is your friends, Lan and Hoa?

21. This is my boyfriend,  her name is Nam. 

Bài 4: Đọc hiểu đoạn văn sau, rồi vấn đáp những thắc mắc sau đây.

    Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms and a kitchen. The living room has a table, six chairs and a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens and bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc tương thích cho những câu vấn đáp sau.

27…………………………………….?  30…………………………….?

My books are in the bag.                    No, there are two erasers in the box.

28……………………………………?   31……………………………..?

There are two pens overthere.           My house? It’s in the village.

29……………………………..?           32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher.             It’s rainy in London today.

Bài 6: Sắp xếp và ghi chép trở nên một câu hoàn hảo trúng ngữ pháp sao cho tới đem nghĩa

33. There/ two/ robot/ room.                36. There/ a pen/ two books/ desk.

………………………………..             ……………………………………

34. you/ have/ toys?                             37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

………………………………….          …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today?           38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

……………………………………                    ………………………………………….

Bài 7: Điền kể từ tương thích nhập địa điểm trống trải.

39……………….old are they?-………….are trăng tròn.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu hoàn hảo.

45. is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. have/ how/ new/ many/ they/books/ do?  

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. my/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

………………………………………………………….

Xem thêm: Kinh nghiệm lấy sỉ giày sneaker bạn nhất định phải biết

Đáp án bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Bài 1:

1/ C. ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. go

8/ C. and

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy friend, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen and 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ Do you have toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen and two books in the desk

37/ Nam and Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have an small easer and a ruler

48/ How many new book bởi they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big and nice

Top Các Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao

Top Các Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao
Top Các Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao

Bài tập dượt nâng lên không ngừng mở rộng giờ anh lớp 3

Link sách: https://sachvip.net/bai-tap-nang-cao-mo-rong-tieng-anh-lop-3/# 

Cuốn sách Bài tập dượt nâng lên không ngừng mở rộng giờ anh lớp 3 – (Chương trình thí điểm) được biên soạn nhằm mục tiêu hỗ trợ thêm vào cho những em học viên lớp 3 những dạng bài xích tập dượt “chọn lọc” theo đuổi từng đơn vị chức năng học tập bài xích để giúp đỡ những em nâng lên và không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức.

Sách còn làm những em học tập thêm thắt những kể từ vựng mới nhất tương tự vận dụng cấu hình ngữ pháp giản đơn nhằm thực hiện những dạng bài xích tập dượt trắc nghiệm tương tự tự động luận. Đây cũng chính là cỗ tư liệu kham khảo chất lượng nhằm những bậc bố mẹ và những thầy thầy giáo tinh lọc khiến cho con cái luyện thêm thắt trong nhà.

Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 3 – Tập 1, 2

Link tập dượt 1: https://www.fahasa.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-lop-3-tap-1.html 

Link tập dượt 2: https://www.fahasa.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-lop-3-tap-2.html?fhs_campaign=RELATED_PRODUCT_2 

Bộ sách Bài tập dượt hỗ trợ – Nâng cao Tiếng Anh là một trong trong mỗi tư liệu không thể không có giành cho tới học viên và bố mẹ mong muốn con cái được tập luyện thêm thắt khả năng tận nhà. Đây cũng là một trong mối cung cấp tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích giành cho tới nghề giáo nhằm hỗ trợ thêm thắt kỹ năng và kiến thức và khả năng cho tới học viên của tôi bên trên lớp.

Bộ sách bao gồm 6 cuốn kể từ lớp 3 cho tới lớp 5, ứng 2 tập/ lớp. Sở sách được biên soạn bám sát theo đuổi nội dung công tác chuẩn chỉnh của Sở dạy dỗ.Với lượng bài xích tập dượt nhiều mẫu mã, đa dạng canh ty những em ghi ghi nhớ, ôn tập dượt và nắm rõ kể từ vựng theo đuổi từng chủ thể bài học kinh nghiệm, khả năng ghi chép câu, hiểu hiểu chất lượng rộng lớn qua quýt từng dạng bài xích. Hơn nữa, từng cuốn sách đều sở hữu những bài xích đánh giá tìm hiểu thêm để giúp đỡ học viên, bố mẹ và nghề giáo tự động review được năng lực ngữ điệu của con cái, em bản thân và kể từ bại đem những phương phía nhằm nâng cao, tu dưỡng năng lực dùng ngữ điệu của những em.

Simple Writing – Em Học Kỹ Năng Viết Tiếng Anh Thật Đơn Giản Lớp 3

Link: https://www.fahasa.com/simple-writing-em-hoc-ky-nang-viet-tieng-anh-that-don-gian-lop-3.html?fhs_campaign=COLA_TMDT_HETHONG 

Simple Writing với cách thức tiếp cận từng bước theo đuổi Lever tăng dần dần, những em sẽ tiến hành học tập khả năng ghi chép kể từ những miếng ghép đơn giản và giản dị nhất – ghi chép kể từ, cho tới những miếng ghép khó khăn rộng lớn – ghi chép câu, và sau cuối là bước nâng cao – ghi chép đoạn. Phương pháp này sẽ hỗ trợ những em thực hiện công ty được 3 nguyên tố nhập khả năng ghi chép là: kể từ vựng – ngữ pháp – cơ hội hành văn.

Nội dung cuốn sách được kiến thiết bao quấn toàn cỗ công tác học tập bên trên lớp, canh ty những em tương tác, áp dụng kỹ năng và kiến thức học tập được bên trên lớp nhập quy trình tự động học tập và ngược lại. Những chủ thể bài học kinh nghiệm thân thích nằm trong và thú vị sẽ hỗ trợ việc học tập ghi chép giờ Anh trở thành thực tế rộng lớn.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

Với từng chủ thể bài học kinh nghiệm, những em học viên sẽ tiến hành rèn luyện thuần thục những dạng bài xích kể từ dễ dàng cho tới khó khăn, kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Tập trung thực hành thực tế những bài xích tập dượt canh ty những em áp dụng chất lượng lý thuyết, từng bước hiểu và thuần thục khả năng ghi chép giờ Anh.

Đáp án cuối sách nhằm những em rất có thể so sánh đơn giản và dễ dàng, thanh tra rà soát trúng sai và lên kế hoạch ôn tập dượt thích hợp.

Lời Kết 

Trên đó là những vấn đề có ích về giờ anh lớp 3 nâng lên tuy nhiên KISS English mong muốn share với chúng ta. Hy vọng nội dung bài viết này hoặc và có ích với chúng ta. Chúc chúng ta đem thời hạn vừa vặn học tập vừa vặn nghịch ngợm sung sướng với mọi câu thách thức vày giờ Anh.