chia một số thập phân cho một số thập phân

3.9/5 - (211 bình chọn)

Trong công tác Toán lớp 5,  tất cả chúng ta đang được được  học tập những quy tắc tính về số thập phân như : quy tắc nằm trong, trừ , nhân. Hôm ni Itoan tiếp tục mang lại cho những em một dạng toán mới mẻ, đo là Chia một số thập phân với một trong những thập phân, bài giảng bao hàm lý thuyết, bài xích tập dượt và điều giải đúng đắn nhất vì thế Itoan biên soạn, cùng với rất nhiều bài xích tập dượt áp dụng thú vị không giống. Chúc những em mang trong mình 1 buổi học tập tốt! 

Mục chi – Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

 • Nắm được cơ hội chia một số thập phân cho một số thập phân
 • Vận dụng được nhằm giải toán đem điều văn
 • Vận dụng giải những câu hỏi đem liên quan

Lý thuyết – Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

 1. Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

  Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân tớ thực hiện như sau:

  Bạn đang xem: chia một số thập phân cho một số thập phân

 • Đếm coi đem từng nào chữ số ở vị trí thập phân của số phân chia thì gửi vệt phẩy ở số bị phân chia quý phái ở bên phải từng ấy chữ số.
 • Bỏ vệt phẩy ở số phân chia rồi tiến hành quy tắc phân chia như phân chia cho tới số ngẫu nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

 4,485:1,3=?

Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân.

Chú ý: Khi gửi vệt phẩy quý phái nên nhưng mà ko đầy đủ chữ số, tớ thấy thiếu hụt từng nào chữ số thì thêm vô cơ từng ấy chữ số 0.

Ví dụ: 825,5:1,27=?

Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân.

2. Chia một trong những thập phân cho tới 0,1;0,01;0,001,…

 •  Quy tắc: Muốn phân chia một trong những thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... tớ chỉ việc gửi vệt phẩy của số cơ theo thứ tự quý phái ở bên phải một, nhì, phụ thân, … chữ số, tùy theo số chữ số sau vệt phẩy của số chia

Ví dụ: Tính nhẩm những quy tắc tính sau

Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

3. Nhận xét  – Chia một trong những thập phân

CỤC NHỎ XINH 3 Khi phân chia một trong những thập phân cho 0,1;0,01;0,001;... ta được thành phẩm vị với việc nhân số thập phân cơ với 10;,100;1000;

Ví dụ:

31,2:0,01=3120

31,2 × 100=3120

Vậy 31,2:0,01=31,2 × 100=3120

Bài tập dượt – Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân – SGK Trang 71

Câu 1: Đặt tính rồi tính những quy tắc tính sau:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

Câu 2: Ta đem 4,5 lít dầu, đem khối lượng là 3,42 kilogam. Hỏi 8l dầu đem trọng lượng là từng nào ki-lô-gam?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng nề số ki lô gam là:

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng nề số ki lô gam là:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

             Vậy đáp số là: 6,08 kg

 Câu 3: May một cỗ ăn mặc quần áo không còn 2,8m vải vóc. Hỏi 429,5m vải vóc thì may được không ít nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo như vậy và còn quá bao nhiêu mét vải?

Bài Làm:

Tóm tắt bài xích toán:

Bài giải: 

429,1 m vải vóc tiếp tục may được số cỗ ăn mặc quần áo là:

Đáp số: 153 cỗ quần áo; dư 1,1m vải

Vậy siêu thị may được 153 cỗ ăn mặc quần áo và còn quá 1,1m vải

Câu căn vặn phần rèn luyện – SGK trang 72

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63

Lời giải:

Xem thêm: vùng nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta

a) 17,55 : 3,9 = 4,5

b) 0,603 : 0,09=6,7

c) 0,3068 : 1,18

d) 98,156 : 4,63= 21,2

Câu 2:

Câu 2:Tìm a, biết:

a) a x 1,8 = 72;

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) a x 1,8 = 72

a = 72 : 1,8

a = 40

b) a x 0,34 = 1,19 x 1,02

a x 0,34 = 1,2138

a = 1,2138 : 0,34

a = 3,57

c) a x 1,36 = 4,76 x 4,08

a x 1,36 = 19,4208

a = 19,4208 : 1,36

a = 14,28

Câu 3: Ta biết 5,2l dầu khối lượng 3,952kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như bọn chúng khối lượng 5,32kg?

Bài Làm:

1l dầu hỏa nặng nề số kilogam là:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa bao gồm đem lít dầu là:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Vậy đáp số:7 lít dầu

Ôn luyện –Chia một trong những thập phân cho tới một trong những thập phân

Bài 1: Cho một hình chữ nhật, đem diện tích S là 53,9cm2, chiều rộng lớn là 5,5cm. Vậy chu vi của hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Bài 2: May từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 2,7m vải vóc. Hỏi đem 121,7m vải vóc thì may được không ít nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá từng nào mét vải?

Bài 3:Tính độ quý hiếm biểu thức:

50 – 22,5 : 12,5 + 36,5 : 10

Bài 4 : Tìm x, biết:

x – 3,5 = 12,3 : 1,25

Bài 5: lõi 5,2l dầu khối lượng 3,952kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như bọn chúng khối lượng 5,32kg?

Bài 6: Diện tích một tấm bảng hình chữ nhật là 4,125m2, chiều rộng lớn của tấm bảng là 150cm. Người tớ ham muốn nẹp xung xung quanh tấm bảng cơ vị vỏ khung bằng nhôm. Hỏi vỏ khung bằng nhôm cơ nhiều năm từng nào mét?

Đáp án:

Bài 1: Chu vi hình chữ nhật đo là: 30,6

Bài 2: Người tớ máy được 45 cỗ và còn quá 0,2m

Bài 3: Giá trị của biểu thức là: 51,85

Bài 4: Vậy x là = 13,34

Bài 5: đáp án : 7 lít dầu

Xem thêm: hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 6: Khung nhôm cơ nhiều năm : 8,5m

Lời kết

Kết đôn đốc bài học kinh nghiệm Chia một trong những thập phân với một trong những thập phân những em đang được tóm được những tiềm năng giáo viên đưa ra phía trên ko. Những qui tắc nhập bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay vô cùng cần thiết và sẽ tiến hành vận dụng nhập nhiều dạng khác nhau bài xích tập. Tham khảo thêm thắt nhiều bài xích giảng bên trên Toppy vinh dự nằm trong sát cánh đồng hành với mọi em bên trên hành trang cho tới ngôi trường. Chúc những em học tập tốt!

Các bài xích giảng xem thêm thêm
 • Vận tốc Toán 5
 • Tìm số chia
 • Thời gian
 • Quãng đàng Toán 5