chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp của cụm đáp cầu bắc giang là

Câu hỏi:

31/05/2020 14,128

B. vật tư xây cất, phân bón hoá học

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm nào là tại đây ko cần là thành phẩm thẳng của việc góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi trang khí giới và câng nghệ nhập công nghiệp

A. Nâng cao hóa học lượng

B. Đa dạng hoá sản phẩm

C. Hạ giá tiền sản phẩm

D. Tăng năng suất lao động

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về phân hoá cương vực công nghiệp ở Đồng bởi vì sông Hồng và vùng phụ cận là có

A. nhiều trung tâm công nghiệp thường xuyên ngành với độ quý hiếm sản lượng tối đa nước

B. cường độ triệu tập công nghiệp nhập loại cao nhất

C. những trung tâm công nghiệp rộng lớn phân bổ ở ven biển

D. nhiều trung tâm công nghiệp quy tế bào rộng lớn, độ quý hiếm sản lượng tối đa nước

Câu 3:

Vùng nào là tại đây đem tỉ trọng lúc lắc rộng lớn 50% tổng mức vốn phát hành công nghiệp của tất cả nước

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đồng bởi vì sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Đồng bởi vì sông Cửu Long

Câu 4:

Vùng nào là tại đây đem công nghiệp cải tiến và phát triển đủng đỉnh, phân bổ phân giã, tách rạc

Xem thêm: giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở đông nam bộ là

A. Đồng bằng

B. Ven biển

C. Trung du

D. Miền núi

Câu 5:

Cơ cấu công nghiệp bám theo bộ phận kinh tế tài chính việt nam gồm

A. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống tập luyện thể

B. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

C. chống Nhà nước, chống cá nhân, chống đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

D. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống cá thể

Câu 6:

Vùng nào là tại đây hiện nay có mức giá trị phát hành công nghiệp thấp nhất cả nước

A. Tây Nguyên

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 7:

Sản xuất thuỷ năng lượng điện là trình độ chuyên môn hoá phát hành của cụm công nghiệp

A. Đáp Cầu - Bắc Giang

B. Đông Anh - Thái Nguyên

C. Hoà Bình - Sơn La

Xem thêm: liên bang nga được coi là cường quốc trên thế giới về ngành công nghiệp

D. Tỉnh Nam Định - Tỉnh Ninh Bình - Thanh Hoá

TÀI LIỆU VIP VIETJACK