cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi:

03/08/2019 16,177

A. Tạo ĐK nhằm hội nhập nhập thị ngôi trường thế giới

Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. Thúc đẩy phát triển kinh tế tài chính và đảm bảo môi trường

C. Khai thác phù hợp những mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. Tạo tiện lợi mang đến việc di chuyển tổ chức cơ cấu lao động

Hướng dẫn: SGK/113, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng tài năng tuyên chiến và cạnh tranh của thành phầm công nghiệp VN là

A. thú vị nhiều bộ phận kinh tế tài chính tham ô gia

B. kiến tạo tổ chức cơ cấu ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng thâm thúy, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm này tại đây ko đích thị với khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên tạo ra công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân ở sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước đưa ra quyết định trở nên lập

Câu 3:

Phát biểu này tại đây ko đích thị với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện nay nay?

A. Nhiên liệu mang đến tạo ra năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tao có khá nhiều tiềm năng nhằm cải tiến và phát triển công nghiệp điện

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

D. Hàng loạt nhà máy sản xuất năng lượng điện với năng suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 4:

Nhân tố này sau đó là hầu hết thực hiện mang đến tổ chức cơ cấu ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa bờ cõi công nghiệp càng ngày càng sâu

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn nguyên vẹn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. đa phần bộ phận kinh tế tài chính nằm trong tham ô tài sản xuất

Câu 5:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng phong phú hầu hết là để

A. khai quật chất lượng không những thế mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn ngân sách kể từ nước ngoài

C. thích hợp rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng với hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 6:

Việc di chuyển tổ chức cơ cấu công nghiệp VN hầu hết nhằm

A. dùng chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo ra việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn ngân sách không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, thích hợp thị trường

Câu 7:

Việc phong phú hóa thành phầm công nghiệp VN hầu hết nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cải tiến và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

Xem thêm: kiểu của một hàm được xác định bởi

D. Đáp ứng nhu yếu thị trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK