cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi:

10/03/2022 75,587

A. Giảm tỉ trọng chống II. 

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

B. Tăng tỉ trọng chống III.

C. Giảm tỉ trọng chống I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II cướp tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành vô GDP ở việt nam đang sẵn có Xu thế chuyển dời theo phía tăng tỷ trọng chống II (Công nghiệp và xây dựng) hạn chế tỷ trọng chống I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  chống III (Dịch vụ) đem tỷ trọng tương đối cao tuy nhiên không yên tâm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây không thể hiện nay Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót bờ cõi nước ta?

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

Câu 2:

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vô nội cỗ chống công nghiệp - thiết kế ở nước ta không diễn đi ra theo gót Xu thế này sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - thiết kế đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể tự vẹn toàn nhân hầu hết này sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực vực I của nước tớ hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 6:

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo gót bờ cõi ở việt nam đem biểu thị này sau đây?

Câu 7:

Phát biểu này tại đây trúng về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu này sau đây không đúng với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta?

Xem thêm: đảo nào sau đây của nhật bản có ít nhất các trung tâm công nghiệp

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 10:

Nguyên nhân hầu hết này tại đây thực hiện cho tới bộ phận kinh tế tài chính Nhà nước thân thuộc tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 11:

Một nền kinh tế tài chính phát triển vững chắc và kiên cố thể hiện nay ở