cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 75,595

B. Tăng tỉ trọng chống III.

C. Giảm tỉ trọng chống I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II cướp tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành nhập GDP ở việt nam đang sẵn có Xu thế chuyển dời theo phía tăng tỷ trọng chống II (Công nghiệp và xây dựng) tách tỷ trọng chống I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  chống III (Dịch vụ) với tỷ trọng không hề nhỏ tuy nhiên không yên tâm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây không thể hiện nay Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi bờ cõi nước ta?

Xem thêm: câu lệnh while

Câu 2:

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính nhập nội cỗ chống công nghiệp - thiết kế ở nước ta không diễn đi ra theo dõi Xu thế này sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - thiết kế với vận tốc phát triển sớm nhất có thể bởi vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực vực I của nước tớ hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 6:

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi bờ cõi ở việt nam với biểu lộ này sau đây?

Câu 7:

Phát biểu này tại đây đích thị về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu này sau đây không đúng với cơ cấu tổ chức tài chính nước ta?

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 10:

Nguyên nhân đa phần này tại đây thực hiện mang đến bộ phận tài chính Nhà nước thân thuộc tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính việt nam hiện nay nay?

Câu 11:

Một nền tài chính phát triển kiên cố thể hiện nay ở