đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là?

A. Đều đem quy tế bào rất rộng.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

B. Có nhiều loại không giống nhau.

C. Phân tía đồng đều toàn quốc.

D. Trung tâm hạ tầng tân tiến.

Đáp án chính B.

Xem thêm: Hướng dẫn bạn chi tiết cách đăng ký BK8 dễ dàng nhất

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là có rất nhiều loại không giống nhau, nhờ vào những tiêu chuẩn đa số như số dân, tính năng, tỷ lệ dân sinh, tỉ lệ thành phần dân phi nông nghiệp, màng lưới khu đô thị ở VN được phân trở thành 6 loại (loại đặc trưng, loại 1, 2, 3, 4, 5).

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án B:

Dựa vô những tiêu chuẩn đa số như số dân, tính năng, tỷ lệ dân sinh, tỉ lệ thành phần dân phi nông nghiệp,… màng lưới khu đô thị ở VN được phân trở thành 6 loại (loại đặc trưng, loại 1, 2, 3, 4, 5). Hai khu đô thị loại nhất là thủ đô hà nội và TP. Sài Gòn.

Nếu địa thế căn cứ vô cấp cho quản lí lí, mái ấm VN đem những khu đô thị trực nằm trong Trung ương và những khu đô thị trực nằm trong tỉnh. Năm khu đô thị trực nằm trong Trung ương của VN là thủ đô hà nội, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Đà Nẵng, TP. Sài Gòn và Cần Thơ.

Xem thêm: chăm pa là nước nào

Giải quí nguyên nhân ko lựa chọn những đáp án còn lại:

A. Đều đem quy tế bào rất rộng sai vì như thế khu đô thị VN có rất nhiều quy tế bào kể từ nhỏ cho tới rộng lớn, chỉ mất 2 khu đô thị nhất là thủ đô hà nội, TP. Hồ Chí Minh.

C. Phân tía đồng đều toàn quốc sai vì như thế khu đô thị phân bổ khu đô thị không được đều bên trên toàn quốc. Quý vị rất có thể tìm hiểu thêm Bảng Phân tía đo thị và số dân khu đô thị trong những vùng năm 2006 bên dưới đây:

Các vùng Số lượng đô thị Trong đó Số dân (nghìn người)
Thành phố Thị xã Thị trấn
Cả nước 689 38 54 597 22824
Trung du và miền núi Bắc Bộ 167 ,9 13 145 2151
Đồng vì như thế sông Hồng 118 7 8 103 4547
Bắc Trung Bộ 98 4 7 87 1463
Duyên hải Nam Trung Bộ 69 7 4 58 2769
Tây Nguyên 54 3 4 47 1368
Đông Nam Bộ 50 3 5 42 6928
Đồng vì như thế sông Cửu Long 133 5 13 115 3598

D. Trung tâm hạ tầng tân tiến sai vì như thế hạ tầng của những khu đô thị VN (hệ thống giao thông vận tải, năng lượng điện, nước, những công trình xây dựng phúc lợi xã hội) vẫn còn đấy tại mức chừng thấp đối với những nước vô chống và bên trên trái đất.