để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

5/5 - (1 bình chọn)

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng giấy tờ thủ tục gì? Nếu các bạn đang được mò mẫm đáp án đúng chuẩn và cụ thể mang đến thắc mắc này thì xem thêm nội dung bài viết này nằm trong Hoc365 nhé.

Câu chất vấn trắc nghiệm

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục

Bạn đang xem: để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);
B. Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>;
C. Write(<tên tệp>,<danh sách biến>)
D. Write(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

Đáp án: B. Read(<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>;

Giải quí đáp án: Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục?

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

read (<biến tệp>,<danh sách biến>);
readln (<biến tệp>,<danh sách biến>);

Trong đó: list sản phẩm bao gồm một hoặc nhiều vươn lên là đơn, những thành phần xa nhau chừng vì chưng vết phẩy. Việc hiểu tệp văn phiên bản được triển khai giống như là đang nhập kể từ keyboard. Dữ liệu nhập tệp văn phiên bản được phân thành những dòng sản phẩm.

Ví dụ: 

While not eof(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem); {biến Dem nên được khai báo trước, loại String}
Write(Dem);
End;

Hoặc:

For i:=1 to lớn filesize(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem);
Write(Dem);
End;

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục?

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Dưới đấy là một vài thao tác tương quan cho tới tệp văn phiên bản bao hàm ngỏ tệp, hiểu và ghi tệp, fan hâm mộ rất có thể xem thêm thêm thắt về gán thương hiệu tệp văn phiên bản và đóng góp tệp văn phiên bản bên trên trang web của CongNghe.Plus nhé.

Mở tệp

Tệp dùng làm chứa chấp sản phẩm rời khỏi hoặc tài liệu nhập. Trước Khi ngỏ tệp, vươn lên là tệp nên được gắn thương hiệu tệp vì chưng giấy tờ thủ tục assign như chỉ dẫn bên trên.

Mở tệp nhằm ghi dữ liệu:

Xem thêm: cách tạo bảng trong access

 • Cú pháp: rewrite (<biến tệp>);
 • Ví dụ:
  • assign(tep2,’C:DL.DAT’);
  • rewrite(tep2);

Mở tệp nhằm hiểu dữ liệu

 • Cú pháp: reset (<biến tệp>);
 • Ví dụ: Để hiểu tài liệu kể từ tệp DL.INP, tớ ngỏ tệp vì chưng giấy tờ thủ tục sau:

tentep:=’DL.INP’;
assign(tep2,tentep);
reset(tep2);

Hoặc

assign(tep2,’DL.INP);
reset(tep2);

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Đọc/ ghi tệp văn bản

Đọc tệp văn bản:

 • Cú pháp: read (<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc readln (<tên vươn lên là tệp>,<danh sách biến>);

Ghi tệp văn bản:

 • Cú pháp: write (<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc writeln (<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Ví dụ: Chương trình khai báo:

var tep1, tep2: text;

Trong đó: tệp tep1 được ngỏ nhằm hiểu tài liệu, tep2 dùng làm ghi tài liệu.

 • Thủ tục hiểu dữ liệu: read(tep1,X,Y,Z); hoặc readln(tep1,A,B,C);
 • Thủ tục ghi dữ liệu: write(tep2,’A= ‘, A,’B= ‘,B,’C= ‘,C);

ví dụ Đọc/ ghi tệp văn bản

Trong ví dụ này, công ty chúng tôi đang được ngỏ một tệp mang tên `example.txt’ dùng những giấy tờ thủ tục AssignFile và Reset. Sau cơ dùng giấy tờ thủ tục Realn nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp.

Xem thêm: các quan xưởng được thành lập nhằm mục đích gì

Các thắc mắc thông thường gặp gỡ khác

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua vươn lên là tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua vươn lên là tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp.

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian đang được đóng góp tệp vì chưng giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì rất có thể lật lại tệp cơ hoặc không?

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian đang được đóng góp tệp vì chưng giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì vẫn rất có thể lật lại tệp cơ với số chuyến tùy ý. Khi lật lại nếu như vẫn sử dụng vươn lên là tệp cũ thì không cần thiết phải gắn lại thương hiệu tệp mang đến vươn lên là tệp trước lúc ngỏ.

Trên đấy là đáp án câu hỏi Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục gì và một vài kỹ năng tương quan. Hy vọng những vấn đề tuy nhiên công ty chúng tôi share tiếp tục hữu ích với độc giả. Đừng quên Like và Share nếu như nội dung bài viết của Hoc365 hoặc nhé.