để làm việc trong chế độ biểu mẫu ta thực hiện

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 2729

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: sơ đồ bộ máy nhà nước thời trần

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Để tạo ra biểu hình mẫu tớ lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng? 
 • Trong Access, tớ rất có thể dùng biểu hình mẫu nhằm :
 • Để tạo ra biểu hình mẫu, trước cơ cần sở hữu tài liệu mối cung cấp là từ:
 • Trong Access, ham muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách người sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:
 • Trong Access, ham muốn tạo ra biểu hình mẫu Theo phong cách tự động design, tớ chọn:
 • Trình tự động những thao tác nhằm rất có thể tiến hành tạo ra biểu hình mẫu bằng phương pháp người sử dụng thuật sĩ:
 • Các thao tác thay cho thay đổi kiểu dáng biểu hình mẫu, gồm:
 • Chỉnh sửa biểu hình mẫu (thay thay đổi kiểu dáng biểu mẫu) chỉ tiến hành được ở chế độ:
 • Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai?
 • Trong cơ chế design của biểu hình mẫu, tớ sở hữu thể:
 • Các thao tác rất có thể tiến hành nhập cơ chế design, gồm:
 • Để thao tác nhập cơ chế design của biểu hình mẫu, tớ thực hiện:
 • Thao tác này tại đây rất có thể tiến hành được nhập cơ chế biểu mẫu?
 • Để thao tác nhập cơ chế biểu hình mẫu, tớ ko tiến hành thao tác này sau đây?
 • Để thao tác nhập cơ chế biểu hình mẫu, tớ thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA