để thao tác với tệp

Nội dung của Bài 15: Thao tác với tệp sau đây, những em sẽ tiến hành mò mẫm hiểu về kiểu cách khai báo tệp, những thao tác cơ bạn dạng với tệp văn bạn dạng và cơ hội sử dụng một vài hàmthủ tục chuẩn thao tác với tệp. Mời những em nằm trong bám theo dõi nội dung sau đây.

ANYMIND360

Tóm tắt lý thuyết

Để thao tác với tài liệu loại tệp tớ nên sử dụng trở nên tệp.

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

Khai báo trở nên tệp văn bạn dạng sở hữu dạng:

   var  < thương hiệu trở nên tệp > : text;

Ví dụ 1var tep1,tep2: text;

Khai báo bên trên xác lập nhì trở nên tệp văn bạn dạng tep1 tep2.

a. Gắn thương hiệu tệp

Thủ tục gắn thương hiệu tệp với trở nên tệp:

 assign(< trở nên tệp >, < thương hiệu tệp >);

 • Trong đó: tên tệpbiến xâu hoặc hằng xâu.
 • Thủ tục này tiếp tục giống hệt trở nên tệp với thương hiệu tệp. Do vậy, Khi triển khai những thao tác với trở nên tệp, thực tế là thao tác với tệp.

Hình 1. Minh họa thao tác gắn thương hiệu tệp

 • Ví dụ 3: Giả thiết sở hữu trở nên tệp tep1 cần gắn kèm với tệp mang tên DULIEU.DAT tớ triển khai giấy tờ thủ tục sau: assign(tep1,’DULIEU.DAT’);
 • Ví dụ 4: Để rất có thể gọi tài liệu kể từ tệp INP.DAT bên trên folder gốc đĩa C, tớ cần thiết gắn tệp cơ với 1 trở nên tệp, ví dụ là tep2 bởi thủ tục: assign(tep2,’C:INP.DAT’);

b. Mở tệp

 • Tệp rất có thể dùng làm chứa chấp thành quả đi ra hoặc tài liệu vô.
 • Trước Khi banh tệp, biến tệp nên được gắn thương hiệu tệp vị giấy tờ thủ tục assign.
b.1. Thủ tục banh tệp nhằm ghi dữ liệu
 • Cú pháp:  rewrite( < trở nên tệp > );
 • Ví dụ 5:  assign(tep3,’C:KQ.DAT’);

                   rewrite(tep3);

Khi triển khai giấy tờ thủ tục rewrite(tep3), nếu như bên trên folder gốc của đĩa C chưa tồn tại tệp KQ.DAT, thì tệp sẽ tiến hành tạo ra với nội dung trống rỗng. Nếu tiếp tục sở hữu, thì nội dung cũ sẽ ảnh hưởng xóa nhằm sẵn sàng ghi tài liệu mới nhất.

b.2. Mở tệp nhằm gọi dữ liệu
 • Cú pháp: reset( < trở nên tệp > );
 • Ví dụ 6:  Để gọi tài liệu kể từ tệp DL.INP, tớ rất có thể banh tệp vị những thủ tục:

            tentep:= ‘DL.INP’;

            assign(tep1,tentep);

            reset(tep1);

hoặc

           assign(tep1, ‘DL.INP’);

           reset(tep1);

c. Đọc/ghi tệp văn bản

 • Việc gọi tệp văn bạn dạng được triển khai tương tự như nhập kể từ keyboard.
 • Việc ghi tài liệu đi ra tệp văn bạn dạng tương tự như ghi đi ra screen.
 • Dữ liệu vô tệp văn bạn dạng được tạo thành những loại.
c.1. Đọc tệp văn bản

Cú pháp:read( < trở nên tệp >,< list trở nên > );

hoặc

    readln( < thương hiệu trở nên tệp >,< list trở nên >);

Trong đó:

Xem thêm: kinh thành thăng long

 • Danh sách biến là 1 hoặc nhiều tên trở nên đơn.
 • Trong tình huống nhiều trở nên thì những trở nên phân xa nhau chừng vị lốt phẩy.
c.2. Ghi tệp văn bản

Cú pháp:write(< trở nên tệp >,< list thành quả >);

hoặc

              writeln( < trở nên tệp >,< list thành quả > );

Trong đó:

 • Danh sách kết quả bao gồm một hoặc nhiều phần tử.
 • Phần tử rất có thể là biến đơn hoặc biểu thức (số học tập, mối liên hệ hoặc lôgic) hoặc hằng xâu.
 • Trường thích hợp có rất nhiều thành phần thì những thành phần được xa nhau chừng vị lốt phẩy.
c.3. Ví dụ đọc/ghi tệp văn bản

Giả sử vô lịch trình sở hữu khai báo:

          var tepA, tepB: text;

và tệp tepA được banh nhằm đọc dữ liệu, còn tệp tepB dùng nhằm ghi dữ liệu.

 • Các giấy tờ thủ tục dùng làm đọc dữ liệutừ tệp tepAcó thể như sau: read(tepA, A, B, C); hoặc  readln(tepA, X, Y);
 • Các giấy tờ thủ tục dùng làm ghi tài liệu vô tệp tepBcó thể sở hữu như sau:

write(tepB,’ A = ‘, A,’ B = ‘,B,’ C = ‘,C);

writeln(tepB,’ X1 = ‘,(-B – SQRT(B*B- 4*A*C))/(2*A):8:3);      

c.4. Một số hàm chuẩn chỉnh thông thường người sử dụng trong những lúc đọc/ghi tệp văn bản
 • Hàm eof( < trở nên tệp > ) trả về độ quý hiếm true nếu con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp.
 • Hàm eoln( < trở nên tệp > ) trả về độ quý hiếm true nếu con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng.

d. Đóng tệp

 • Sau Khi thao tác đoạn với tệp rất cần phải đóng góp tệp.
 • Việc đóng góp tệp là quan trọng đặc biệt cần thiết sau khoản thời gian ghi tài liệu, Khi cơ khối hệ thống mới nhất thực sự kết thúc việc ghi tài liệu đi ra tệp.
 • Sau Khi đóng góp một tệp vẫn rất có thể được mở ra.

 • Khi mở lại tệp, nếu như vẫn người sử dụng trở nên tệp cũ thì không cần nên người sử dụng giấy tờ thủ tục assign gắn lại thương hiệu tệp.

 • Cú pháp:close( < thương hiệu trở nên tệp > );
 • Ví dụ 7:close(tep1);

2. Luyện tập dượt Bài 15 Tin học tập 11

Sau lúc học xong Bài 15: Thao tác với tệp, những em rất có thể thao tác với tệp được tế bào mô tả vô hình 1 bên dưới đây:

Hình 1. Thao tác với tệp

Các em rất có thể khối hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập được trải qua bài bác kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15 cực hoặc sở hữu đáp án và câu nói. giải cụ thể. 

 • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo trở nên tệp văn bạn dạng là:

  • A.var < thương hiệu tệp > : txt; 
  • B.var < thương hiệu trở nên tệp > : txt; 
  • C.var < thương hiệu tệp > : text; 
  • D.var < thương hiệu trở nên tệp > : text; 
 • Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua trở nên tệp cho tới trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

  • A.Gắn thương hiệu tệp cho tới trở nên tệp
  • B.Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp
  • C.Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp
  • D.Đóng tệp
 • Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp cho tới trở nên tệp là:

  Xem thêm: vì sao thực dân pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền tây

  • A.< trở nên tệp > := < thương hiệu tệp >;
  • B.< thương hiệu tệp > := < trở nên tệp >;
  • C.assign ( < trở nên tệp > , < thương hiệu tệp > );
  • D.assign ( < thương hiệu tệp > , < trở nên tệp > );

Câu 4-10: Mời những em singin coi tiếp nội dung và ganh đua test Online nhằm gia tăng kỹ năng và kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!

3. Hỏi đáp Bài 15 Tin học tập 11

Trong quy trình tiếp thu kiến thức nếu như sở hữu vướng mắc hoặc cần thiết trợ chung gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học  sẽ tương hỗ cho những em một cơ hội nhanh chóng chóng!

Chúc những em tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng và luôn luôn đạt kết quả cao vô học tập tập!