đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có yêu tinh trận + Đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày bao gồm 6 đề ganh đua, có đáp án, bảng yêu tinh trận tất nhiên. Qua cơ, chung những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu sản phẩm thuận tiện rộng lớn.

Với 6 đề ganh đua cuối kì 2 môn Toán 3 KNTT, chung thầy cô xây cất đề ganh đua học tập kì 2 mang đến học viên của tôi theo dõi công tác mới mẻ. Dường như, rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua môn Tiếng Việt, Tin học tập, Công nghệ. Mời thầy cô và những em nằm trong chuyên chở free 6 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3:

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3 học kỳ 2

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức – Đề 1

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 3
Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút (không kể thời hạn uỷ thác đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị hoặc tuân theo đòi hỏi bài xích tập:

Câu 1: (1 điểm) M1

a, Số ngay lập tức trước của số 100 000 là:

A. 99 999
B. 90 000
C. 99 909
D. 100 001

b, Số bao gồm 7 chục ngàn, 4 ngàn, 5 đơn vị chức năng, 7 trăm là: (M1) (0,5 điểm)

A. 7457
B. 56 870
C. 74 705
D. 65 807

Câu 2: (0,5 điểm) Số 42 890 thực hiện tròn xoe cho tới mặt hàng ngàn được số là: (M1)

A. 43 000
B. 42 000
C. 50 000
D. 42 800

Câu 3: (0,5 điểm) Số 15 viết lách theo dõi số La Mã là: (M1)

A. XIX
B. IVX
C. XIV
D. XV

Câu 4: (M1 – 1 điểm)

a. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

A. 2 tiếng 15 phút
B. 4 giờ 10 phút
C. 12 giờ 10 phút

Đồng hồ

b. 4 năm =……….

A. 12 mon
B. 24 mon
C. 48 tháng

Câu 5: Hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là 9cm, chiều rộng lớn là 6cm. Diện tích hình chữ nhật là: ( M1 – 0,5 điểm).

A. 15 cm²
B. 54 cm²
C. 50 cm²
D. 45 cm²

Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Một cạnh hình vuông vắn là 8cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 16cm
B. 32 cm²
C, 64 cm²
D. 64 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính: (M2) 2 đ

a) 14 428 + 1357

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

b) 15 783 – 12 568

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

c) 21 253 x 3

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

d) 16 572 : 4

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 8: Tính độ quý hiếm biểu thức (1 điểm) (M2)

a. 5128 x 8 + 1723

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b. 2363 + (18 573 + 3421)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Câu 9: Một siêu thị ngày loại nhất bán tốt 13 980 kilogam gạo, ngày loại nhị bán tốt nhiều hơn thế ngày loại nhất 120 kilogam gạo. Hỏi cả nhị ngày bán tốt từng nào ki- lô – gam gạo? ( M2 – 2 điểm)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10: (1 điểm) (M3)

a, Tìm hiệu của số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau và số nhỏ nhất sở hữu tía chữ số.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

b, Tìm chữ số quí hợp:

Câu 10

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị hoặc tuân theo đòi hỏi bài xích tập:

Câu 1: a, A; b, C

Câu 2: A

Câu 3: D

Câu 4: a. C; b. C

Câu 5: B

Câu 6: C

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

Câu 6

Câu 7: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 5128 x 8 + 1723 = 41024 + 1723

= 42747

b. 2363 + (18 573 + 3421) = 2363 + 21994

= 24 357

Câu 8: Bài giải:

Ngày loại nhị bán tốt là:

13 980 + 120 = 14 000( kg)

Cả nhị ngày bán tốt là:

13 980 + 14 000 = 27 980( kg)

Đáp số: 27 980 kilogam gạo

Câu 9:

a,

– Số lớn số 1 sở hữu 5 chữ số không giống nhau là: 98 765

– Số bé bỏng nhất sở hữu 3 chữ số là: 100

– Hiệu là: 98 765 – 100 = 98665

b, Tìm chữ số quí hợp:

Câu 10

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

2

1

5 câu

Số điểm

1,5

4

1

6 điểm

2

Đại lượng và đo

đại lượng

Số câu

2

2câu

Số điểm

1

1 điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

2

1 câu

Số điểm

1,5

0,5 điểm

4

Giải toán sở hữu điều văn

Số câu

1

1 câu

Số điểm

2

2 điểm

Tổng số câu

6

3

1

9 câu

Số điểm

4

5

1

10điểm

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối học thức – Đề 2

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo dõi Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được gọi là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn xoe cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính nhiều năm những cạnh được mang đến vô hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 5 m, chiều nhiều năm vội vã 9 phen chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây sở hữu 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí sở hữu mệnh giá chỉ 10 000 đồng lên đường mua sắm cây bút chì. Quý Khách mua sắm không còn 15 000. Quý Khách Nam còn quá …………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những phép tắc tính sau:

a) 1 538 + …………………… = 6 927

b) ………………… – 3 236 = 8 462

c) 2 × …………………… = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

…………………

…………………

…………………

Xem thêm: hoạt động công nghiệp của nước ta hiện nay

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

58 632 – 25 434

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

20 092 × 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

97 075 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= ………………………………………

= ………………………………………

b) 2 × 45000 : 9

= ………………………………………

= ………………………………………

Câu 11.Dưới đó là giá chỉ được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu đo đếm và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ mạt nhất?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào loại cây bút mực?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn xoe trăng tròn 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa sở hữu 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm cung cấp lên đường một trong những gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa vẫn cung cấp lên đường từng nào con cái gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ sau đây nhằm rất có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Câu 13

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ mạt nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn xoe trăng tròn 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

– Mai vẫn mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

– Mai vẫn mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 loại thước kẻ.

– Mai vẫn mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa sở hữu số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa vẫn cung cấp lên đường số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

– Em rất có thể tìm mua 1 xe hơi đồ vật nghịch tặc, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề ganh đua học tập kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số vô phạm vi 100 000. Nhân (chia) số sở hữu 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn xoe số. Làm thân quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng rẽ câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền VN.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nguyên tố đo đếm và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

….

Xem thêm: dãy núi cao và đồ sộ nhất châu á

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm những đề ganh đua khác!

Cảm ơn chúng ta vẫn theo dõi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày 6 Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 3 (Có yêu tinh trận + Đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại phản hồi và reviews trình làng trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.