đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

Câu hỏi:

17/06/2022 1,979

A. print().

Bạn đang xem: đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án chính là: A

Sử dụng print() để lấy tài liệu rời khỏi mùng hình

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu ko cần là loại tài liệu cơ phiên bản vô python ?

A. int.

B. float.

C. list.

D. string.

Câu 2:

Xác tấp tểnh loại của biểu thức sau?

“34 + 28 – 45 ”

A. int.

B. float.

C. bool.

D. string.

Câu 3:

Kết trái ngược của loại mệnh lệnh sau

>>> x, nó, z = 10, “10”, 10

>>> type(z)

A. int.

B. float.

C. double.

D. str.

Xem thêm: đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là sai?

A. Lệnh input() đem tác dụng nhập tài liệu kể từ trang bị chuẩn chỉnh vô bàn phím

B. Bàn phím là trang bị chuẩn chỉnh duy nhất

C. Nội dung nhập hoàn toàn có thể là số

D. Kết trái ngược của mệnh lệnh input() là 1 xâu kí tự

Câu 5:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi không?

>>int(10.5)

A. Không đem lỗi

B. Câu mệnh lệnh đem lỗi

C. Không xác định

D. Cả 3 phương bên trên đều sai

Câu 6:

 Kết trái ngược của câu mệnh lệnh sau là gì?

>>str(3+4//3)

A. “3+4//3”.

B. “4”.

C. 4.

D. ‘4’.

Câu 7:

Lệnh này dùng để làm nhận ra loại tài liệu của đổi thay vô python?

A. type().

B. int().

C. size().

D. abs().

Xem thêm: my cup of tea

TÀI LIỆU VIP VIETJACK