giải bài tập toán lớp 5 tập 2

Cuốn sách “Giải vở bài xích luyện toán 5 luyện 2” được biên soạn thảo nhằm mục đích chung những em học viên, những bậc bố mẹ xem thêm cách thức giải cụ thể toàn bộ bài xích luyện nhập vở bài xích luyện toán 5.

Nội dung cuốn sách giải cụ thể những bài xích luyện những phần sau:

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 5 tập 2

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Xem thêm: loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền tây trung quốc là

 • Bài 90. Hình thang
 • Bài 91. Diện tích hình thang
 • Bài 92. Luyện tập
 • Bài 93. Luyện luyện chung
 • Bài 94. Hình tròn xoe. Đường tròn
 • Bài 95. Chu vi hình tròn
 • Bài 96. Luyện tập
 • Bài 97. Diện tích hình tròn
 • Bài 98. Luyện tập
 • Bài 99. Luyện luyện chung
 • Bài 100. Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt
 • Bài 101 + 102. Luyện luyện về tính chất diện tích
 • Bài 103. Luyện luyện chung
 • Bài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 105. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài 106. Luyện tập
 • Bài 107. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Bài 108. Luyện tập
 • Bài 109. Luyện luyện chung
 • Bài 110. Thể tích của một hình
 • Bài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Bài 112. Mét khối
 • Bài 113. Luyện tập
 • Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài 115. Thể tích hình lập phương
 • Bài 116 + 117. Luyện luyện chung
 • Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Bài 119 + 120. Luyện luyện chung
 • Bài 121. Tự kiểm tra

CHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

 • Bài 122. Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Bài 123. Cộng số đo thời gian
 • Bài 124. Trừ số đo thời gian
 • Bài 125. Luyện tập
 • Bài 126. Nhân số đo thời hạn với 1 số
 • Bài 127. Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Bài 128. Luyện tập
 • Bài 129. Luyện luyện chung
 • Bài 130. Vận tốc
 • Bài 131. Luyện tập
 • Bài 132. Quãng đường
 • Bài 133. Luyện tập
 • Bài 134. Thời gian
 • Bài 135. Luyện tập
 • Bài 136 + 137 + 138. Luyện luyện chung

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

 • Bài 139. Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Bài 140 + 141. Ôn luyện về phân số
 • Bài 142 + 143. Ôn luyện về số thập phân
 • Bài 144 + 145. Ôn luyện về đo chừng lâu năm và đo khối lượng
 • Bài 146. Ôn luyện về đo diện tích
 • Bài 147. Ôn luyện về đo thể tích
 • Bài 148. Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích
 • Bài 149. Ôn luyện về đo thời gian
 • Bài 150. Phép cộng
 • Bài 151. Phép trừ
 • Bài 152. Luyện tập
 • Bài 153. Phép nhân
 • Bài 154. Luyện tập
 • Bài 155. Phép chia
 • Bài 156 + 157. Luyện tập
 • Bài 158. Ôn luyện về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Bài 159. Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Bài 160. Luyện tập
 • Bài 161. Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Bài 162. Luyện tập
 • Bài 163. Luyện luyện chung
 • Bài 164. Một số dạng Việc vẫn học
 • Bài 165 + 166 + 167. Luyện tập
 • Bài 168. Ôn luyện về biểu đồ
 • Bài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174. Luyện luyện chung
 • Bài 175. Tự kiểm tra
5/5 - (2 bình chọn)