hai bảng trong một csdl quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một csdl quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, Lúc tạo nên links Một trong những bảng, thì :

A

Cả nhị ngôi trường nên là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chính

C

Phải với tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nhân tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu nhập bảng, tao ko thể nhằm trống không ngôi trường nào là sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường đề nghị điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” vày “6A5F” là cơ hội mã hóa nào là trong những cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho vày một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động bại liệt một số trong những địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp nào là tiếp sau đây ko nên là biện pháp hầu hết cho tới bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu nào là trong những câu tiếp sau đây không nên là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mí nội dung tài liệu gần giống lịch trình xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý mong muốn.

Phát biểu nào là về hệ cai quản trị CSDL mối quan hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những câu hỏi cai quản lí với chứa chấp những mối quan hệ Một trong những tài liệu.

B

Phần mượt dùng để làm kiến thiết những CSDL mối quan hệ.

C

Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: Cách buộc dây giày MLB đơn giản mà đẹp nhất năm 2022

Danh sách của từng chống thi đua bao gồm với những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống thi đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?

A

Mỗi tính chất với cùng 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

D

Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối quan hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, toan đặc thù trường

D

Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo nên liên kết

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan lại hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là :

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu mẫu chất vấn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình phổ cập nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:

Giả sử một bảng với 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủi hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong những khi bại liệt ngôi trường HOTEN ko nên là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong những khi bại liệt ngôi trường HOTEN ko nên là duy nhất

Thao tác nào là tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko tương thích

B

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ.

Xem thêm: loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền tây trung quốc là

Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ links cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)