hãy chọn phát biểu đúng khi nói về liên kết

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn tuyên bố đúng vào lúc nói đến liên kết?

  Bạn đang xem: hãy chọn phát biểu đúng khi nói về liên kết

  • A. Liên kết Một trong những bảng được xác lập dựa vào tính chất khóa
  • B. Các bảng chỉ link được bên trên khóa chủ yếu của từng bảng
  • C. Các bảng chỉ link được bên trên những tính chất mang tên kiểu như nhau
  • D. Liên kết Một trong những bảng được xác lập dựa vào những cỗ nhập bảng

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Đặc điểm của Báo cáo là gì?
 • Khi ham muốn sửa thay đổi kiến thiết report, tao lựa chọn report rồi nháy nút nào?
 • Trong khi sửa thay đổi kiến thiết Báo cáo tao ko thể thao tác làm việc gì?
 • Muốn dùng phông chữ giờ Việt nhập report, cần thiết thực hiện gì?
 • Cho biết hình hình họa sau đó là bước nào là khi tạo nên báo cáo?
 • Sắp xếp quá trình đích thị nhằm kiến thiết report vì thế thuật sĩ?
 • Mô hình phổ cập nhằm kiến thiết hạ tầng tài liệu mối quan hệ là gì?
 • có thể update tài liệu như thêm thắt, xóa hoặc sửa phiên bản ghi nhập một bảng” đem nhập nội dung đặc thù nào là của quy mô tài liệu quan tiền hệ?
 • Cơ sở tài liệu mối quan hệ là gì?
 • Thuật ngữ bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng là gì?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đúng vào lúc nói đến liên kết?
 • Giả sử một mối quan hệ đang được đem tài liệu, thao tác sửa đổi cấu tạo nào là tiếp sau đây ko thực hiện thay cho thay đổi tài liệu của quan tiền hệ?
 • Bảng bên trên ko cần là một trong những mối quan hệ vì thế vi phạm đặc thù nào là sau đây?
 • Khẳng ấn định nào là sau đó là sai khi nói đến khoá chủ yếu nhập bảng?
 • Giả sử một bảng đem những ngôi trường SOBH (Số hiệu bảo hiểm) và HOTEN (Họ tên) thì lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu vì? 
 • Khóa chủ yếu của bảng DANH_PHACH là?
 • Cột lớp nước ngoài khóa đem đặc thù nào là sau đây?
 • Để biết loại của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào?
 • Công việc nào là ko nằm trong thao tác tạo nên lập CSDLQH?
 • Công việc nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?
 • Công việc nào là ko nằm trong thao tác khai quật CSDLQH?
 • Khai báo cấu tạo cho 1 bảng KHÔNG bao hàm việc làm nào là sau đây?
 • Khi ham muốn thiết lập mối quan hệ (Relationship) thân ái nhị bảng thì từng bảng phải?
 • Khi tạo nên bảng tao ko cần thiết thực hiện điều gì?
 • Chọn tuyên bố đích thị về khai quật CSDL
 • Trong CSDL, thương hiệu một học viên nhập ngôi trường chúng ta thương hiệu đươc sửa đổi kể từ Quan trở nên Quang, khích thước CSDL này thay cho đỏi ra sao khi lưu trữ?
 • Trường phù hợp nào là tại đây cần thiết thêm thắt tối thiểu một cỗ (record) nhập CSDL quản lý và vận hành sinh viên?
 • Cho biết ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu hỏi?
 • Cho biết ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu căn vặn của kiến thiết sau?
 • Để tăng đơn giá bán mang lại bảng MAT_HANG lên 10%, dòng sản phẩm mệnh lệnh nào là được lựa chọn nhằm thực thi?
 • Chọn chủ ý đích thị : Thuật ngữ quan tiền hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Chọn chủ ý đích thị : Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
 • Chọn chủ ý đích thị : Nếu thêm thắt sai sót một bảng thực hiện tài liệu mối cung cấp trong những lúc tạo nên kiểu căn vặn, nhằm vứt bảng ê ngoài hành lang cửa số kiến thiết, tao thực
 • Ý nào là tại đây đúngThao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
 • Ý nào là tại đây đúngTrong hành lang cửa số CSDL đang được thao tác làm việc, nhằm há một kiểu căn vặn đang được đem, tao thực hiện:
 • Ý nào là tại đây đúngMô hình phổ cập nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:
 • Ý nào là tại đây đúngTrong Access, khi tạo nên link Một trong những bảng, thì :
 • Ý nào là tại đây đúngKhi update tài liệu nhập bảng, tao ko thể nhằm rỗng ngôi trường nào là sau đây?
 • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng ê ko cần là một trong những mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
 • Ý nào là tại đây đúngTrong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu, tao đem thể:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA