khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

Câu hỏi: Khai thác CSDL mối liên hệ rất có thể là?

A. Tạo bảng, hướng đẫn khóa chủ yếu, tạo ra liên kết

B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, ấn định đặc điểm trường

Bạn đang xem: khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ có thể là

C. Thêm, sửa, xóa bạn dạng ghi

D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Đáp án đích D.

Khai thác CSDL mối liên hệ rất có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Giải mến nguyên do vì thế sao lựa chọn D là đúng

Khai thác CSDL

a. Sắp xếp những bạn dạng ghi

– Một trong mỗi việc tuy nhiên một hệ QTCSDL thông thường nên tiến hành là tổ chức triển khai hoặc cung ứng phương tiện đi lại truy vấn những bạn dạng ghi theo đuổi một trình tự động này bại liệt.

– Ta rất có thể hiện trên màn hình hiển thị hoặc in rời khỏi những bạn dạng ghi theo đuổi trình tự động này.

– Các bạn dạng ghi rất có thể được bố trí theo đuổi nội dung của một hoặc nhiều ngôi trường.

– Ví dụ:Có thể xếp list học viên theo đuổi bảng vần âm của ngôi trường thương hiệu (hình 3), hoặc theo đuổi trật tự hạn chế dần dần của ngày sinh:

b. Truy vấn CSDL

* Truy vấn là 1 trong những tuyên bố thể hiện tại đòi hỏi của người tiêu dùng.
* Để đáp ứng được việc truy vấn CSDL, thường thì những hệ QTCSDL được chấp nhận nhập những biểu thức hoặc những tiêu chuẩn nhằm mục đích những mục tiêu sau:

– Định vị những bạn dạng ghi;

Xem thêm: Cách buộc dây giày MLB đơn giản mà đẹp nhất năm 2022

– Thiết lập links trong những bảng nhằm kết xuất thông tin;

– Liệt kê một tập dượt con cái những bạn dạng ghi hoặc tập dượt con cái những trường;

– Thực hiện tại những luật lệ toán;

– Thực hiện tại những thao tác cai quản lí tài liệu không giống.

* SQL là 1 trong những khí cụ mạnh trong những hệ QTCSDL mối liên hệ phổ biến lúc bấy giờ. Nó được chấp nhận người tiêu dùng thể hiện tại truy vấn tuy nhiên ko nên biết nhiều về cấu hình CSDL.

c. Xem dữ liệu

Thông thông thường những hệ QTCSDL cung ứng nhiều phương pháp coi dữ liệu:

– cũng có thể coi toàn cỗ bảng, tuy vậy với những bảng có khá nhiều ngôi trường và độ dài rộng ngôi trường rộng lớn thì việc coi toàn cỗ bảng khó khăn tiến hành, màn hình hiển thị chỉ rất có thể hiển thị một trong những phần của bảng.

– cũng có thể người sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập dượt con cái những bạn dạng ghi hoặc một trong những ngôi trường nhập một bảng.

– Các hệ QTCSDL mối liên hệ thân thuộc cũng được chấp nhận tạo nên những biểu kiểu nhằm coi những bạn dạng ghi. Các biểu kiểu này tương đương với những biểu kiểu nhập tài liệu về mặt mày design, chỉ không giống là bọn chúng được dùng nhằm hiển thị tài liệu sẵn với chứ không cần nên nhằm tiêu thụ tài liệu mới nhất. Ta rất có thể tạo nên những cơ chế hiển thị tài liệu giản dị, dễ nắm bắt, chỉ hiển thị từng lượt một bạn dạng ghi. Dùng những biểu kiểu phức tạp rất có thể hiển thị những vấn đề với tương quan được kết xuất từ không ít bảng.

d. Kết xuất báo cáo

Xem thêm: my cup of tea

– tin tức nhập một report được tích lũy bằng phương pháp tập trung tài liệu theo đuổi những tiêu chuẩn bởi người tiêu dùng đề ra.

– Báo cáo thông thường được in ấn rời khỏi hoặc hiện trên màn hình hiển thị theo đuổi nguyên hình ấn định sẵn.

– Cũng như biểu kiểu, report rất có thể xây cất dựa vào những truy vấn.