khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

Câu hỏi:

Khu vực nào là tại đây thông thường đem mưa nhiều?

A. Nơi ở rất rất thâm thúy thân thiết châu lục.

Bạn đang xem: khu vực nào sau đây thường có mưa nhiều

B. Miền đem dông thổi bám theo mùa.

C. Nơi dòng sản phẩm biển lớn mức giá trải qua.

D. Miền đem dông Mậu dịch thổi.

Đáp án đích B.

Khu vực trong số đáp án thông thường đem mưa nhiều là miền đem dông thổi bám theo gió rét, vùng ở thâm thúy nhập châu lục, nếu như không tồn tại dông kể từ biển thổi nhập thì mưa rất rất ít; vùng đem dông Mậu dịch sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng đem gió rét sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án B:

Những yếu tố tác động cho tới lượng mưa

1/ Khí áp

– Khu áp thấp: mưa nhiều.

– Khu áp cao: mưa không nhiều hoặc ko mưa (vì bầu không khí độ ẩm ko bốc lên được, không tồn tại dông thổi cho tới tuy nhiên đem dông thổi đi).

2/ Frông

– Dọc frông bầu không khí bị nhiễu loàn sinh rời khỏi mưa.

Xem thêm: chế độ phân biệt chủng tộc apacthai

– Miền có frông, nhất là dải quy tụ nhiệt đới gió mùa trải qua => mưa nhiều => mưa frông hoặc mưa dải quy tụ.

3/ Gió

– Miền đem dông mậu dịch: mưa không nhiều.

– Miền đem dông tây ôn đới thổi kể từ biển lớn nhập tạo ra mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

– Miền đem dông mùa: mưa nhiều (vì 50% năm là dông thổi kể từ biển nhập lục địa).

4/ Dòng biển

– Vùng ven dòng sản phẩm biển lớn nóng: mưa nhiều (không khí bên trên dòng sản phẩm biển lớn rét đựng nhiều khá nước, dông đem nhập lục địa).

– Vùng ven dòng sản phẩm biển lớn lạnh: mưa không nhiều (không khí bị mức giá, ko bốc lên được).

5/ Địa hình

Xem thêm: cách tạo bảng trong access

– Cùng một sườn núi đón gió: càng lên rất cao, sức nóng phỏng hạn chế, mưa nhiều và tiếp tục kết đôn đốc ở một phỏng cao nào là ê.

– Cùng một sản phẩm núi sườn đón dông độ ẩm, mưa nhiều; sườn khuất dông mưa không nhiều.

Do vùng ở thâm thúy nhập châu lục, nếu như không tồn tại dông kể từ biển thổi nhập thì mưa rất rất ít; vùng đem dông Mậu dịch sinh hoạt tiếp tục không nhiều mưa, vùng đem gió rét sinh hoạt tiếp tục mưa nhiều.