kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp for do

Câu hỏi:

10/05/2020 103,070

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

Bạn đang xem: kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp for do

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những biến chuyển nhập câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Kiểu tài liệu của biến chuyển điểm nhập mệnh lệnh lặp For – bởi nằm trong loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối. Biến điểm là biến chuyển đơn, thông thường là loại nguyên vẹn.

   Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn lịch trình sau giải câu hỏi nào?

      For I:=1 to lớn M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang đến 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang đến 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 2:

Sau khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to lớn 4 bởi S:=S+i;

   Giá trị của biến chuyển S bởi vì bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

Xem thêm: 4 tips cực đơn giản để anh em chiến thắng game Dragon Tiger Fun88

D. 0

Câu 3:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy đã cho thấy câu mệnh lệnh trúng :

A. for i:=1 to lớn 10; bởi x:=x+1;

B. for i:=1 to lớn 10 bởi x:=x+1;

C. for i:=10 to lớn 1 bởi x:=x+1;

D. for i =10 to lớn 1 bởi x:=x+1;

Câu 4:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc bởi vì độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần bởi vì độ quý hiếm cuối

Câu 5:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số thứ tự lặp biết trước?

A. Giặt cho tới khi sạch

B. Học bài bác cho đến khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới khi sở hữu người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 6:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < biến chuyển điểm > : = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

B. for < biến chuyển điểm > := < độ quý hiếm cuối > to lớn < độ quý hiếm đầu > bởi < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến chuyển điểm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối >; bởi < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến chuyển điểm > = < độ quý hiếm đầu > to lớn < độ quý hiếm cuối > bởi < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: Hướng dẫn bạn chi tiết cách đăng ký BK8 dễ dàng nhất

TÀI LIỆU VIP VIETJACK