lý công uẩn dời đô

From Wikipedia, the không tính tiền encyclopedia

Edict on the Transfer of the Capital in original Classical Chinese text.

Edict on the Transfer of the Capital (chữ Hán: 遷都詔, chữ Nôm: 詔移都, Vietnamese: Thiên đô chiếu, Chiếu dời đô) is the edict written by the asking of emperor Lý Thái Tổ and was issued in the fall of 1010 đồ sộ transfer the capital of Đại Cồ Việt from Hoa Lư đồ sộ Đại La.

Bạn đang xem: lý công uẩn dời đô

History[edit]

In 968, Vietnam was unified by emperor Đinh Sở Lĩnh, ended the Anarchy of the 12 Warlords period. He placed the imperial capital in the mountainous Hoa Lư, located in modern-day Tỉnh Ninh Bình province of Vietnam, and Hoa Lư stayed being the capital for about 42 years and developed into a major cultural centre of Vietnam.

In 1005, ruling emperor Lê Hoàn of the Early Lê dynasty died, resulting in a succession dispute between the princes, Lê Long Đĩnh, Lê Long Tích, Lê Long Kính and crown prince Lê Long Việt, preventing a government đồ sộ take control over the entire country for eight months. Eventually, Lê Long Đĩnh won control of the throne, became the new emperor. As a result of the emperor's poor health, according đồ sộ some sources, most power was actually controlled by one of the members of the Lý family Lý Công Uẩn. Lê Long Đĩnh's reign only lasted for four years and he died in 1009. After Lê Long Đĩnh died, the court agreed đồ sộ enthrone the high-rank mandarin and aristocrat Lý Công Uẩn as the new emperor under pressure from the public and from the Buddhist monks, thus ending the Early Lê dynasty.

Realising the difficulty of having the capital in a mountainous region, Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) and the royal court decided đồ sộ relocate from Hoa Lư đồ sộ the site of Đại La (modern-day Hanoi) in the next year, 1010. Đại La was known as the thành phố that the Tang general Gao Pian had built in the 860s after the ravages of the Nanzhao War. In 1010, Lý Công Uẩn published the edict explaining why he move his capital đồ sộ Dai La. Lý Công Uẩn chose the site because it had been an earlier capital in the rich Red River Delta. He saw Đại La as a place "between Heaven and Earth where the coiling dragon and the crouching tiger lie, and his capital would last 10,000 years". When Lý Công Uẩn's boat docked at the new capital, a dragon, symbol of sovereign authority, reportedly soared above his head; he accordingly renamed the place Thăng Long, the "ascending dragon".

Documents[edit]

The Edict on the Transfer of the Capital is of great meaning in many respects. The work has been researched in terms of history, politics, literature, geography, philosophy and so sánh on. The edict was first compiled into the book "the Complete Annals of Đại Việt" (Đại Việt sử ký toàn thư) by historian Ngô Sĩ Liên in the 15th century.

Classical Chinese original[edit]

昔商家至盤庚五遷,周室迨成王三徙。豈三代之數君徇于己私,妄自遷徙。以其圖大宅中,爲億萬世子孫之計,上謹天命,下因民志,苟有便輒改。故國祚延長,風俗富阜。而丁黎二家,乃徇己私,忽天命,罔蹈商周之跡,常安厥邑于茲,致世代弗長,算數短促,百姓耗損,萬物失宜。朕甚痛之,不得不徙。

況高王故都大羅城,宅天地區域之中,得龍蟠虎踞之勢。正南北東西之位,便江山向背之宜。其地廣而坦平,厥土高而爽塏。民居蔑昏墊之困,萬物極繁阜之丰。遍覽越邦,斯爲勝地。誠四方輻輳之要會,爲萬世帝王之上都。

朕欲因此地利以定厥居,卿等如何?

Xem thêm: Kinh nghiệm lấy sỉ giày sneaker bạn nhất định phải biết

Sino-Vietnamese transliteration[edit]

Tích Thương gia chí Yên Canh ngũ thiên, Chu thất đãi Thành Vương tam tỉ. Khởi Tam Đại chi bong quân tuẫn vu kỷ tư, vọng tự động thiên tỉ. Dĩ kỳ thiết bị đại trạch trung, vi ức vạn thế tử tôn chi kế; thượng cẩn thiên mệnh, hạ quần chúng chí, cẩu hữu tiện triếp cải. Cố quốc tộ diên ngôi trường, phong tục phú phụ. Nhi Đinh Lê nhị gia, nãi tuẫn kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích, thông thường an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất ngôi trường, toán số đoản xúc, bá tánh hao phí, vạn vật thất nghi ngờ. Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ.

Huống Cao Vương cố đô Đại La trở nên, trạch thiên địa điểm chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây chi vị; tiện giang đạp phía bội chi nghi ngờ. Kỳ địa quảng nhi thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt hít điếm chi khốn; vạn vật cực kỳ phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng địa. Thành tứ phương bức thấu chi yếu hèn hội; vi vạn thế đế vương vãi chi thượng đô.

Trẫm dục nhân demo địa lợi dĩ lăm le quyết cư, khanh đẳng như hà?

Vietnamese translation[edit]

Xưa mái ấm Thương cho tới đời Yên Canh năm lượt dời đô, mái ấm Chu cho tới đời Thành Vương tía lượt dời đô. Há nên những vua thời Tam Đại ấy theo đuổi ý riêng biệt tự ý dịch chuyển. Làm như vậy cốt nhằm tiếp nghiệp rộng lớn, lựa chọn tại vị trí thân thích, thực hiện tiếp mang lại con cái con cháu muôn vạn đời, bên trên kính mệnh trời, bên dưới theo đuổi ý dân, nếu như sở hữu điểm tiện thì dời thay đổi, vì thế vận nước lâu nhiều năm, phong tục nhiều thịnh. Thế nhưng mà nhì mái ấm Đinh, Lê lại theo đuổi ý riêng biệt, khinh thường mệnh trời, ko hướng theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu đựng yên tĩnh đóng góp đô điểm trên đây, cho tới nỗi thế đại ko nhiều năm, vận số cụt ngủi, trăm chúng ta tổn hao, muôn vật không khớp. Trẫm cực kỳ nhức nhối, ko thể ko dời.

In the old times, under Pan Geng of the Shang dynasty, the capital had been transferred for five times; under King Cheng of Zhou, the capital had been transferred for three times. It was not for personal benefits that the kings moved the capital. They did so sánh in order đồ sộ pursue great causes, choosing the central place, making it favourable for future generations đồ sộ thrive, that was in respect đồ sộ the Mandate of Heaven and in accordance with the commons, moving đồ sộ a place đồ sộ ensure the eternal existence of the nation and the richness of customs. But now the Đinh and the Lê disregarded the heavenly mandate and did not follow the examples of the Shang and Zhou, just fixing the capital here which causes the shortness of the nation, the people's depletion and the discord of the universe. We are very painful and now thinking of transferring the capital.

Huống chi trở nên Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở thân thích điểm trời khu đất, được thế dragon cuộn hổ ngồi, ở chính giữa phái mạnh bắc đông đúc tây, tiện nghi ngờ núi sông sớm muộn. Vùng này mặt mày khu đất rộng lớn nhưng mà cân đối, thế khu đất cao nhưng mà tươi sáng, người ở ko cực khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật rất là xanh tươi phồn thịnh. Xem từng nước Việt này đó là điểm thắng địa, thực là nơi tụ hội quan lại yếu hèn của tư phương, thực sự điểm thượng đô kinh sư mãi muôn thuở.

Xem thêm: Cách buộc dây giày MLB đơn giản mà đẹp nhất năm 2022

Moreover, Đại La citadel, the former capital of king Gao, is in the very heart of the universe. The position evoketh that of soaring dragon and stalking tiger, in the centre of the four directions, convenient for the development of the nation. This area is large and flat, high and bright, the population are not suffering from floods and darkness, everything is in full prosperity. After investigating all lands of Việt, this place is actually the gathering venue of people from across the nation, the most appropriate place for eternal capital positioning.

Trẫm ham muốn nhân địa lợi ấy nhưng mà lăm le điểm ở, những khanh suy nghĩ thế nào?[1]

We want đồ sộ take the most advantage from placing the capital here. What think ye, the court mandarins?

See also[edit]

  • Lý dynasty
  • Lý Công Uẩn
  • Hoa Lư
  • Thăng Long

References[edit]

  • Capital Transferring Edict in ceramic relief