nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với xài đề
Nguồn đồ ăn so với chăn nuôi vào vai trò quyết định

Với giải Câu 3 trang 89 SBT Địa lí lớp 10 Chân trời tạo ra cụ thể vô Bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chung học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt vô SBT Địa lí 10. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: nguồn thức ăn đối với chăn nuôi đóng vai trò

Giải SBT Địa lí lớp 10 Bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài tập dượt 1 trang 89 SBT Địa lí 10Khoanh tròn trĩnh vần âm ứng với ý trúng.

Câu 3: Nguồn đồ ăn so với chăn nuôi vào vai trò

A. hạ tầng.

B. ra quyết định.

C. loại yếu ớt.

D. cần thiết.

Trả lời:

Đáp án trúng là: B

Xem tăng những lời nói giải sách bài bác tập dượt Địa lí 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Câu 1: Ý nào là tại đây ko thể hiện nay tầm quan trọng của ngành trồng trọt?…

Câu 2: Cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là điểm châu Á dông mùa) là…

Câu 4: Ý nào là tại đây ko trúng về Điểm sáng ngành lâm nghiệp?…

Xem thêm: sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

Câu 5: Ý nào là tại đây ko thể hiện nay tầm quan trọng của ngành thuỷ sản?…

Bài tập dượt 2 trang 90 SBT Địa lí 10Em hãy nối những ý ở cột A phù phù hợp với những ý ở cột B…

Bài tập dượt 3 trang 90 SBT Địa lí 10: Dựa vô vấn đề vô SGK, em hãy triển khai xong nội dung bảng sau nhằm kể thương hiệu 3 vương quốc hàng đầu về những nông sản…

Bài tập dượt 4 trang 90 SBT Địa lí 10: Những đánh giá và nhận định tại đây về tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản là trúng (Đ) hoặc sai (S)? Hãy khắc ghi (X) vô những dù ứng kề bên từng nhận định…

Bài tập dượt 5 trang 91 SBT Địa lí 10Dựa vô nội dung vô SGK và nắm vững của bạn dạng thân thích, em hãy triển khai xong vấn đề bảng sau nhằm đối chiếu Điểm sáng của ngành trồng trọt và chăn nuôi…

Xem tăng những bài bác giải SBT Địa lí 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cải cách và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 26: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 27: Tổ chức bờ cõi nông nghiệp, yếu tố cải cách và phát triển nông nghiệp tân tiến và lý thuyết cải cách và phát triển nông nghiệp

Bài 28: Thực hành: Tìm hiểu sự cải cách và phát triển và phân bổ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 29: Cơ cấu, tầm quan trọng và Điểm sáng công nghiệp, những yếu tố tác động cho tới sự cải cách và phát triển và phân bổ công nghiệp

Xem thêm: dãy núi cao nhất việt nam

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Nguồn đồ ăn so với chăn nuôi vào vai trò quyết định
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://nxbvanhoavannghe.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập