nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của quan xưởng trong thủ công nghiệp nhà nước

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của quan xưởng trong thủ công nghiệp nhà nước

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

- Đáp án C- dẫn đến thành phầm rất tốt phụ vụ yêu cầu của triều đình phong kiến

⇒ Thành lập những xưởng tay chân chuyên nghiệp lo phiền việc đúc chi phí, rèn đúc tranh bị, đóng góp thuyền chiến, my nón áo cho tới vua quan tiền, quý tộc góp thêm phần xây đắp những hoàng cung, dinh thự thự.

Xem thêm: tuyến đường xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta là

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với mặt mạnh của nguồn lao động nước ta

5

1 vote