nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc phù nam?

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi đề
Nội dung này tại đây phản ánh trúng điểm lưu ý của Vương quốc Phù Nam

Với giải Câu 16 trang 64 SBT Lịch sử 10 Kết nối học thức cụ thể nhập Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên nước nhà Việt Nam giúp học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ bại liệt biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện nhập SBT Sử 10. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc phù nam?

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên nước nhà Việt Nam

Câu 16 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Nội dung này tại đây phản ánh trúng điểm lưu ý của Vương quốc Phù Nam?

A. Quốc gia cổ trở nên tân tiến mạnh mẽ ở Khu vực Đông Nam Á.

B. Quốc gia tạo hình nhanh nhất bên trên cương vực VN ngày này.

C. Quốc gia thương nghiệp phía biển lớn ở Trung Sở và Nam Sở của VN.

D. Quốc gia cổ được trở nên tân tiến bên trên hạ tầng văn hoá Sa Huỳnh.

Lời giải:

Đáp án trúng là: A

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập luyện Lịch sử 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Văn Lang – Âu Lạc được trở nên tân tiến bên trên hạ tầng của nền văn hoá nào?…

Câu 2 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Hiện vật này tại đây tiêu biểu vượt trội mang lại nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 3 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Tổ chức Nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc theo đuổi trật tự kể từ TW xuống khu vực là…

Câu 4 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Nội dung này tại đây ko nên là ĐK bất ngờ thuận tiện nhằm tạo hình văn minh Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 5 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Đặc điểm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là…

Câu 6 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Nội dung này sau đó là biểu thị cho việc trở nên tân tiến tài chính của dân cư Văn Lang – Âu Lạc?…

Câu 7 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Công trình này sau đó là trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Chăm-pa?…

Câu 8 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Chữ Chăm cổ được tạo nên bên trên hạ tầng của loại chữ ghi chép nào?…

Câu 9 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa đem điểm lưu ý gì?…

Câu 10 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Lễ hội truyền thống lâu đời này tại đây nằm trong văn minh Chăm-pa?…

Xem thêm: giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở đông nam bộ là

Câu 11 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa đem điểm lưu ý nổi trội này sau đây?…

Câu 12 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Phù Nam được tạo hình và trở nên tân tiến đa phần ở chống nào?…

Câu 13 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Óc Eo là tên thường gọi của…

Câu 14 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Cư dân Phù Nam trở nên tân tiến mô hình tài chính nông nghiệp này sau đây?…

Câu 15 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Loại hình tôn giáo này tiếp tục xuất hiện tại nhập cuộc sống linh tính của dân cư Phù Nam?…

Câu 17 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Các nền văn minh cổ bên trên nước nhà VN đem điểm cộng đồng là gì?…

Câu 18 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Đứng đầu là vua, gom vua đem những Lạc hầu, Lạc tướng mạo là điểm lưu ý cộng đồng của vương quốc cố nào?…

Câu 19 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Thành tựu này tại đây của những nền văn minh cổ bên trên nước nhà VN đang được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới?…

Bài tập luyện 2 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Hãy xác lập câu trúng hoặc sai về nội dung lịch sử hào hùng trong số câu bên dưới đây…

Bài tập luyện 3 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Ghép những ý ở cột A với cột B mang lại thích hợp nội dung lịch sử…

Bài tập luyện 4 trang 66 SBT Lịch Sử 10: Ghép những hình hình ảnh ở phía bên trái với dù chữ ở ở bên phải sao mang lại thích hợp về nội dung lịch sử…

Câu 5.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng khối hệ thống về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh cổ bên trên nước nhà Việt Nam…

Câu 5.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Căn cứ nhập thành quả của Bài tập luyện phần 5.1, hãy đã cho thấy những điểm như là và không giống nhau về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh ấy

Bài tập luyện 6 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Hãy đo đếm một số trong những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của những nền văn minh cổ bên trên nước nhà VN theo đuổi khêu ý sau

Câu 7.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Khai thác tư liệu sau gom em trí tuệ được điều gì về nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc? Hãy lấy dẫn bệnh kể từ tư liệu chứng tỏ mang lại điều em trí tuệ được…

Câu 7.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Trình bày ý kiến của em về đánh giá sau: Ba nền văn minh cổ bên trên nước nhà VN đem mối quan hệ quan trọng, lâu lâu năm cùng nhau tạo ra đặc thù truyền thống lâu đời văn hoá Việt Nam: thống nhất trong không ít dạng…

Bài tập luyện 8 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Sưu tầm tăng tư liệu về một trở nên tựu văn minh cổ bên trên nước nhà VN nhưng mà em tuyệt hảo nhất và thực hiện trở nên một bài xích trình làng (dạng slide, video clip, clip ngắn ngủi,…)…

Xem thêm: chiến dịch barbarossa

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Nội dung này tại đây phản ánh trúng điểm lưu ý của Vương quốc Phù Nam
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thành xong chất lượng bài xích tập luyện của tớ.

Đăng bởi: http://nxbvanhoavannghe.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập