nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

Câu hỏi:

Nước hàng đầu về sản lượng lúa gạo nhập chống Khu vực Đông Nam Á là?

A. Thái Lan

Bạn đang xem: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

B. Việt Nam

C. Ma-lai-xi-a

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án đúng D.

In-đô-nê-xi-a là nước hàng đầu về sản lượng lúa gạo nhập chống Khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và VN đang trở thành những nước đứng số 1 toàn cầu về xuất khẩu gạo (Mục IV, SGK/103 địa lí 11 cơ bản).

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án D:

Đông Nam Á đem nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa, lưu giữ địa điểm cần thiết trong các việc nuôi sinh sống rộng lớn nửa tỉ dân ở chống này. Các ngành chủ yếu nhập tạo ra nông nghiệp ở Khu vực Đông Nam Á là: trồng lúa nước, trồng cây lâu năm và cây ăn ngược, chăn nuôi, đánh bắt cá và nuôi trồng thủy, thủy sản.

Xem thêm: kinh thành thăng long

Về trồng lúa nước:

Lúa nước là cây thực phẩm truyền thống lịch sử và cần thiết của chống. Sản lượng lúa của những nước nhập chống không ngừng nghỉ tăng, kể từ 103 triệu tấn năm 1985, tiếp tục bịa cho tới 161 triệu tấn năm 2004, hàng đầu là In-đô-nê-xi-a (53,1 triệu tấn). Thái Lan và VN đang trở thành những nước đứng số 1 toàn cầu về xuất khẩu gạo.

Các nước Khu vực Đông Nam Á tiếp tục cơ bạn dạng xử lý được nhu yếu thực phẩm – yếu tố nan giải của tương đối nhiều vương quốc đang được trở nên tân tiến.

Về trồng cây công nghiệp:

Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và VN. Cà phê và hồ nước chi tiêu được trồng tối đa ở Việt Na, tiếp sau đó là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Dường như, Khu vực Đông Nam Á còn là một điểm cung ứng mang đến toàn cầu những thành phầm từ không ít loại cây lấy dầu, cây lấy sợi. Sản phẩm kể từ cây lâu năm hầu hết nhằm xuất khẩu thu nước ngoài tệ. Cây ăn ngược được trồng ở đa số những nước nhập chống.

Xem thêm: dạng địa hình nào sau đây của nước ta thuận lợi nhất để nuôi trồng thủy sản nước lợ

Về chăn nuôi, đánh bắt cá và nuôi trồng thủy, hải sản:

Chăn nuôi gia súc ở Khu vực Đông Nam Á vẫn ko trở nên ngành chủ yếu, tuy vậy con số gia súc khá rộng. Trâu, trườn được nuôi nhiều ở Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a, Thái lan và VN. Lợn được nuôi nhiều ở VN, Phi-lip-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.

Đông Nam Á nằm trong là chống nuôi nhiều gia vậy. Có ưu thế về ông, hải dương nên đánh bắt cá, nuôi trồng thủy, thủy sản là ngành tài chính truyền thống lịch sử và đang được trở nên tân tiến ở Khu vực Đông Nam Á.