phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử tin học

Câu 1: Công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập là ngành cần

 • A. nhiều diện tích S rộng lớn.  
 • B. nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện,
 • C. làm việc chuyên môn cao. 
 • D. khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

Câu 2: Sản phẩm công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nằm trong group PC là

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử tin học

 • A. thiêt bị technology, ứng dụng.
 • B. linh phụ kiện năng lượng điện tử,những vi mạch.
 • C. TV color, đồ vật đùa năng lượng điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điện thoại thông minh, mạng viba

Câu 3: Ngành nào là tại đây được xem là thước đo chuyên môn cải cách và phát triển kinh tế tài chính - kỹ năng của từng vương quốc bên trên trái đất ?

 • A. Công nghiêp cơ khí.
 • B. Công nghiệp tích điện.
 • C. Công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập.
 • D. Công nghiệp phát hành sản phẩm chi tiêu và sử dụng.

Câu 4: Ý nào là tại đây ko khải là điểm sáng của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập.

 • A. Ít khiến cho ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên.
 • B. Không lắc diện tích S rộng lớn.
 • C. Không dung nạp nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện, nước.
 • D. Không đòi hỏi cao về chuyên môn làm việc.

Câu 5: Sản phẩm của nhánh công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập bao hàm :

 • A. Máy khí cụ, khí giới năng lượng điện tử, khí giới viễn thông .
 • B. Thiết bị năng lượng điện tử, máy rời gọt sắt kẽm kim loại, PC .
 • C. Máy tinh ranh, khí giới năng lượng điện tử, năng lượng điện tử chi tiêu và sử dụng, khí giới viễn thông .
 • D. Thiết bị viễn thông, khí giới năng lượng điện tử, máy rời gọt kim lại ,máy tính.

Câu 6: Ti vi color, cát sét, đồ vật đùa năng lượng điện tử, đầu đĩa là thành phầm của tập thể nhóm ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nào là tại đây ?

 • A. Máy tính.
 • B. Thiết bị năng lượng điện tử.
 • C. Điện tử viễn thông.
 • D. Điện tử chi tiêu và sử dụng.

Câu 7: Thiết bị technology, ứng dụng là thành phầm của tập thể nhóm nhanh chóng công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nào là tại đây ?

 • A. Máy tính.
 • B. Thiết bị năng lượng điện tử.
 • C. Điện tử chi tiêu và sử dụng.
 • D. Thiết bị viễn thông.

Câu 8: Quốc gia và chống nào là tại đây hàng đầu trái đất về linh vực công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập ?

 • A. ASEAN, Ca-na-da, nén Độ .
 • B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.
 • C. Nước Hàn, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.
 • D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.

Câu 9: Phát biểu nào là tại đây ko đích với công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học?

 • A. Là một ngành công nghiệp con trẻ, bùng phát từ thời điểm năm 1990 lại phía trên.
 • B. Được xem là một ngành kinh tế tài chính mũi nhọn của không ít vương quốc.
 • C.  Là thước đo chuyên môn cải cách và phát triển kinh tế tài chính - kỹ năng của những nước.
 • D. Chiếm nhiều diện tích S rộng lớn, dung nạp nhiều sắt kẽm kim loại, điện và nước.

Câu 10: Công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nằm trong group thiết bi điên tử là

 • A. khí giới technology, ứng dụng.
 • B.  linh khiếu nại năng lượng điện tử,những vi mạch.
 • C. TV color, đồ vật đùa năng lượng điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điẹn thoại, mạng viba

Câu 11: Công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nằm trong group thiết bi điên tử chi tiêu và sử dụng là

 • A. khí giới technology, ứng dụng.
 • B.  linh khiếu nại năng lượng điện tử,những vi mạch.
 • C. TV color, đồ vật đùa năng lượng điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điẹn thoại, mạng viba

Câu 12: Sản phẩm công nghiệp năng lượng điện tử - tin yêu học tập nằm trong group khí giới viễn thông là

Xem thêm: trong pascal để nhập dữ liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục

 • A. khí giới technology, ứng dụng.
 • B. linh phụ kiện năng lượng điện kể từ,những vi mạch.
 • C. TV color,đồ vật đùa năng lượng điện tử, catset.
 • D. máy fax, điện thoại thông minh, mạng viba

Câu 13: Công nghiệp phát hành sản phẩm chi tiêu và sử dụng bao hàm :

 • A. Thịt, cá vỏ hộp và ướp lạnh, rau củ trái khoáy sấy.
 • B. Dệt - may, chế biến chuyển sữa, sành - sứ - thủy tinh ranh.
 • C. Nhựa, sành - sứ - thủy tinh ranh, nước giải khát .
 • D. Dệt-may, domain authority giầy, vật liệu bằng nhựa, sành - sứ - thủy tinh ranh.

Câu 14: Ý nào là sau đây ko nên là tầm quan trọng của ngành công nghiệp phát hành sản phẩm chi tiêu và sử dụng ?

 • A. Giải quyết công ăn việc thực hiện mang lại nhiều làm việc.
 • B. Nâng cao quality cuộc sống đời thường trái đất .
 • C. Không sở hữu kỹ năng xuất khẩu.
 • D. Phục vụ mang lại nhu yếu trái đất.

Câu 15: Ngành công nghiệp phát hành sản phẩm chi tiêu và sử dụng Chịu đựng tác động nhiều bởi

 • A. Việc dùng nhiên liệu, ngân sách vận gửi.
 • B. Thời lừa lọc và ngân sách kiến thiết tốn xoàng.
 • C. Lao động, nguyên vật liệu và thị ngôi trường dung nạp.
 • D. Nguồn nhiên liệu và thị ngôi trường dung nạp.

Câu 16: những nước nào là tại đây sở hữu ngành tết - may phân phát triển?

 • A. Trung Quốc, Ẩn Độ, Hoa Kì, Đan Mạch.
 • B. Trung Quốc, Án Độ, Hoa Kì, Nhật Bản.
 • C. Trung Quốc, Án Độ, Hoa Kì, Phần Lan.
 • D. Trung Quốc, Ắn Độ, Hoa Kì, Na Uy.

Câu 17: Các thị ngôi trường nào là tại đây dung nạp sản phẩm tết - may vô loại rộng lớn nhât bên trên thế giới?

 • A. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, Bắc Phi.
 • B. Nhật Bản, EƯ, Bắc Mĩ, Nam Phi
 • C. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, LB Nga.
 • D. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, Nước Hàn.

Câu 18: Nguyên liệu đa số của ngành công nghiệp đồ ăn thức uống ko nên là thành phầm của ngành

 • A. trồng trọt.         
 • B. công nghiệp,
 • C. chăn nuôi.         
 • D. thuỷ sản.

Câu 19:  Công nghiệp đồ ăn thức uống phân bổ rộng rãi bên trên trái đất, ko nên vì

 • A. mối cung cấp nguyên vật liệu đa dạng và phong phú từng noi.
 • B. mối cung cấp làm việc đầy đủ ở từng những nước,
 • C. thị ngôi trường dung nạp thành phầm to lớn.
 • D. sản phẩm hoá sở hữu kỹ năng xuất khẩu rộng thoải mái.

 Câu 20: Phát biểu nào là tại đây ko đích với công nghiệp thực phẩm?

Xem thêm: khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương của nước ta là

 • A. Các nước cải cách và phát triển thông thường dung nạp thật nhiều đồ ăn thức uống chế biến chuyển.

  B. Tại nhiều nước đang được cải cách và phát triển, ngành sở hữu tầm quan trọng chủ yếu về độ quý hiếm.

 • C. . Sản phẩm của ngành công nghiệp này rất rất đa dạng và phong phú và nhiều chủng loại.

 • D. Ngành này chỉ phân bổ triệu tập ờ một vài vương quốc bên trên trái đất đang được cải cách và phát triển, ngành sở hữu tầm quan trọng chủ yếu về độ quý hiếm.