phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi

Câu hỏi:

06/06/2022 47,024

A. Tỉ trọng vô độ quý hiếm phát hành nông nghiệp từng bước tăng khá vững chãi.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi

B. Xu phía nổi trội là tiến bộ mạnh lên phát hành sản phẩm hoá.

C. Giá trị những thành phầm ko qua quýt làm thịt thịt cướp tỉ trọng ngày càng tốt.

D. Hiệu trái ngược chăn nuôi tiếp tục đạt được tại mức phỏng cao và ổn định quyết định.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các cây lâu năm thường niên ở việt nam đa phần là

Câu 2:

Phát biểu này tại đây không chính với chăn nuôi gia cầm cố ở việt nam hiện nay nay?

Câu 3:

Phát biểu này tại đây nói tới ĐK chăn nuôi nước ta?

Xem thêm: điều kiện tự nhiên của trung quốc

Câu 4:

Cây công nghiệp nhiều năm của việt nam đa phần là

Câu 5:

Trong thời hạn mới đây, cây lâu năm nhiều năm ở việt nam được cải tiến và phát triển mạnh mẽ và tự tin đa phần do

Câu 6:

Ở việt nam, mục tiêu đa phần của phát hành thực phẩm không nên nhằm mục tiêu vào

Câu 7:

Phát biểu này tại đây không chính với ngành trồng lúa của việt nam hiện nay nay?

Câu 8:

Nguyên nhân đa phần này tại đây thực hiện mang đến chăn nuôi heo và gia cầm cố triệu tập nhiều ở những đồng bởi rộng lớn ở nước ta?

Câu 9:

Yếu tố ngẫu nhiên này cần thiết nhất dẫn tới việc không giống nhau về phân bổ cây trà và cây cao su đặc ở nước ta?

Câu 10:

Đối với ngành chăn nuôi, trở ngại này tại đây và được xung khắc phục?

Câu 11:

Cây cao su đặc được trồng đa phần phía trên loại khu đất này sau đây?

Xem thêm: my cup of tea

Câu 12:

Đặc điểm đa phần của ngành trồng cây thực phẩm trong mỗi năm vừa qua là

Câu 13:

Xu phía mới nhất vô cải tiến và phát triển ngành chăn nuôi lúc bấy giờ không nên là

Câu 14:

Năng suất lúa cả năm của việt nam sở hữu Xu thế tăng, đa phần do