quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra

Câu hỏi:

Quá trình đô thị mới ở VN biểu diễn ra?

A. Khá nhanh chóng, trình độ chuyên môn đô thị mới cao.

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra

B. Nhanh, song trình độ chuyên môn đô thị mới còn thấp.

C. Chậm chạp, trình độ chuyên môn đô thị mới thấp.

D. Nhanh rộng lớn quy trình đô thị mới của toàn cầu.

Đáp án đích C.

Quá trình đô thị mới ở VN ra mắt đủng đỉnh, trình độ chuyên môn đô thị mới thấp, những khu đô thị sở hữu tác động rất rộng lớn tới sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính – xã hội của những khu vực, những vùng nội địa, sở hữu tài năng dẫn đến nhiều việc thực hiện và thu nhập cho những người làm việc.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

– Đô thị hóa là sự không ngừng mở rộng của đô thị, tính theo đuổi tỉ lệ phần trăm giữa số dân khu đô thị hoặc diện tích S khu đô thị bên trên tổng số dân hoặc diện tích S của một vùng hoặc điểm. Nó cũng rất có thể tính theo đuổi tỉ trọng ngày càng tăng của nhì nguyên tố ê theo đuổi thời hạn. Quá trình độ chuyên môn thị hóa ở VN ra mắt lờ lững, trình độ chuyên môn đô thị mới thấp.

– Từ thế kỉ II trước công vẹn toàn, trở nên Cổ Loa (kinh đô nước non Âu Lạc) được xem như là khu đô thị thứ nhất ở VN. Vào thời phong con kiến một vài đô tị nạnh VN được tạo hình ở những điểm sở hữu vùng địa lý thuận tiện, với những công dụng đó là hành chủ yếu, thương nghiệp, quân sự chiến lược.

Xem thêm: Kinh nghiệm lấy sỉ giày sneaker bạn nhất định phải biết

– Thế kỉ XI xuất hiện nay trở nên Thăng Long, rồi tiếp sau đó là những khu đô thị Phú Xuân, Hội An, TP. Đà Nẵng, Phố Hiến ở thế kỉ XVI-XVIII.

– Thời Pháp nằm trong, công nghiệp ko cải tiến và phát triển, hê thống khu đô thị không tồn tại hạ tầng nhằm không ngừng mở rộng, những tỉnh, thị trấn thông thường được phân tách với quy tế bào nhỏ, công dụng hầu hết là hành chủ yếu, quân sự chiến lược.

– Đến trong thời hạn 30 của thế kỉ XX mới mẻ sở hữu một vài khu đô thị rộng lớn được tạo hình như Thành Phố Hà Nội, TP Hải Phòng, Tỉnh Nam Định,…

– Từ sau Cách mạng thán Tám năm 1945 cho tới năm 1954 quy trình đô thị mới ra mắt lờ lững, những khu đô thị không tồn tại sự thay cho thay đổi nhiều.

– Từ năm 1954 cho tới năm 1975 khu đô thị cải tiến và phát triển theo đuổi nhì Xu thế không giống nhau: Tại miền Nam tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn vẫn người sử dụng đô thị mới như 1 phương án nhằm dồn dân đáp ứng cuộc chiến tranh. Ở miền Bắc đô thị mới nối liền với quy trình công nghiệp hóa bên trên hạ tầng màng lưới khu đô thị vẫn sở hữu. Từ năm 1965 cho tới năm 1972 những khu đô thị bị cuộc chiến tranh phá hủy, quy trình đô thị mới đình trệ.

Xem thêm: cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên

– Từ năm 1975 đến giờ quy trình đô thị mới sở hữu gửi đổi thay khá tích vô cùng. Tuy nhiên hạ tầng của những khu đô thị (hệ thống giao thông vận tải, năng lượng điện, nước, những dự án công trình phúc lợi xã hội) vẫn còn đó ở tầm mức chừng thấp đối với những nước nhập điểm và toàn cầu.

– Các khu đô thị sở hữu tác động rất rộng lớn tới sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính – xã hội của những khu vực, những vùng nội địa. Có tài năng dẫn đến nhiều việc thực hiện và thu nhập cho những người làm việc.

– Hậu trái khoáy xấu xa của quy trình đô thị mới là yếu tố độc hại môi trường thiên nhiên, bình an trật tự động xã hội…