rừng ở liên bang nga chủ yếu là rừng lá kim vĩ đại bộ phận lãnh thổ

Câu hỏi:

Rừng của Liên Bang Nga triệu tập đa phần ở?

A.Phần cương vực phía Tây

Bạn đang xem: rừng ở liên bang nga chủ yếu là rừng lá kim vĩ đại bộ phận lãnh thổ

B.Vùng núi U-ran

C.Phần cương vực phía Đông

D.Đồng vì chưng Tây Xi-bia

Đáp án đích C.

Rừng của Liên Bang Nga triệu tập đa phần ở Phần cương vực phía Đông, diện tích S rừng của Liên Bang Nga hàng đầu trái đất (886 triệu ha, vô ê rừng rất có thể khai quật là 764 triệu ha) đa phần là rừng lá kim (rừng taiga).

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự C

Vị trí địa lý và cương vực Liên Bang Nga

– Vị trí địa lí:

+ Nằm ở cả 2 lục địa Á – Âu, bao gồm đồng vì chưng Đông Âu và Bắc Á.

+ Giáp 14 nước ở phía phái nam và tây-tây phái nam.

+ Phía bắc và phía đông đúc, phái nam giáp biển-đại dương.

– Lãnh thổ

+ Diện tích rộng lớn nhất trái đất.

+ Tỉnh Caliningrát khác biệt phía tây.

– Rừng

+ Phía Tây: Thảo vẹn toàn và rừng lá kim.

+ Phía Đông: Rừng lá kim.

Diện tích rừng của Liên Bang Nga hàng đầu trái đất (886 triệu ha, vô ê rừng rất có thể khai quật là 764 triệu ha) đa phần là rừng lá kim (rừng taiga).

Rừng ở Liên Bang Nga đa phần là rừng lá kim là vì đai phần tử cương vực trực thuộc đới nhu hòa, chỉ mất 4% diện tích S ở cương vực phía Nam đem nhiệt độ cận nhiệt đới gió mùa.

Xem thêm: hai bản trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

– Khoáng sản

+ Phía Tây:

Tập trung đa phần ở đồng vì chưng Tây Xi-bia, nhất là dầu lửa, khí đương nhiên.

Than, dầu, quặng Fe, sắt kẽm kim loại màu… ở mặt hàng núi U-ran.

+ Phía Đông:

Tập trung nhiều tài nguyên như than thở, vàng, rubi, Fe, dầu khí,…

Liên bang Nga đem trữ lượng quặng, khí đương nhiên hàng đầu trái đất, mối cung cấp khoáng sản tài nguyên phong phú, đa dạng và phong phú.

Thuận lợi vô công nghiệp khai quật và chế biến chuyển tài nguyên.

– Đất đai

+ Phía Tây:

Phía Bắc đồng vì chưng Tây Xi-bia đa phần là váy đầm lội, nông nghiệp chỉ cải tiến và phát triển ở dải khu đất miền Nam tuy nhiên ko cải tiến và phát triển.

Ở đồng vì chưng Đông Âu khu đất đai phì nhiêu màu mỡ, tiện lợi mang lại việc trồng cây nông nghiệp, cây hoa màu, đồ ăn thức uống và chăn nuôi.

+ Phía Đông:

Đất đai nghèo đói đủ chất, nông nghiệp ko được cải tiến và phát triển.

– Khí hậu

+ Phía Tây: Khí hậu nhu hòa rộng lớn.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây đúng với tình hình phát triển dân số thế giới

+ Phía bắc nhiệt độ cận cực kỳ.

+ Phía phái nam nhiệt độ cận sức nóng.

– Phía Đông: Khí hậu ôn đới châu lục nghiêm khắc (mùa đông đúc giá chỉ lạnh).