sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

Mạng lưới sông ngòi việt nam đem Điểm lưu ý gì?

A. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

Bạn đang xem: sông ngòi nước ta có đặc điểm nào sau đây

B. Mạng lưới sông ngòi việt nam dày quánh, đa số là những sông rộng lớn.

C. Mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bổ rộng rãi.

D. Mạng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi.

Đáp án đích thị D.

Mạng lưới sông ngòi việt nam đem Điểm lưu ý là Mạng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi, theo đuổi tổng hợp lúc bấy giờ, việt nam đem rộng lớn 2300 dòng sông lâu năm bên trên 10 km, vô cơ, 93% là những sông nhỏ và cụt.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án D:

Việt Nam đem màng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi bên trên cả nước

Theo tổng hợp lúc bấy giờ, việt nam đem rộng lớn 2.300 dòng sông lâu năm bên trên 10 km. Trong số đó, 93% là những sông nhỏ và cụt.

– Các sông rộng lớn như sông Hồng, sông Mê Công chỉ mất phần trung và hạ lưu chảy qua chuyện bờ cõi việt nam tạo ra những đồng vì chưng châu thổ rất rất to lớn và phì nhiêu.

– Đối với lượng nước:

Xem thêm: sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

+ Khí hậu đem 02 mùa là mùa mưa và mùa thô phân hóa rõ ràng rệt kết phù hợp với lượng nước chảy kể từ quốc tế vô nên lượng nước sông việt nam rất rất phong phú và đa dạng. Theo những nghiên cứu và phân tích thời gian gần đây lưu lượng nước trung bình là 26.600 m3/s.

+ Tổng lượng nước tầm là rộng lớn 800 tỷ m3/năm vô cơ phần nước sinh rời khỏi bên trên bờ cõi cướp 38.5% mối cung cấp nước kể từ nước Việt Nam quý phái những nước xung xung quanh cướp 1.5% và 60% là lượng nước chảy kể từ phía bên ngoài vô việt nam.

– Đối với lượng phù sa:

+ Sông ngòi chảy bên trên miền địa hình dốc, mức độ xâm thực cực mạnh nên Điểm lưu ý sông ngoài việt nam là đem nồng độ phù tụt xuống rộng lớn. Sông ngòi việt nam vận trả tầm 226 tấn/km2/năm. Tổng lượng phù tụt xuống đạt tầm 200 triệu tấn/năm. Trong số đó, sông Hồng 120 triệu tấn; sông Cửu Long 70 triệu tấn, còn sót lại là những sông không giống.

+ Nơi đem sự suy hạn chế chừng chứa đựng của rừng thì chừng quánh lên đến mức 600 – 700g/m3, điểm có rất nhiều đá vôi hạ xuống còn 70g/m3.

Sông ngòi nước Việt Nam chảy theo đuổi nhị phía chủ yếu Tây Bắc – Đông Nam và phía vòng cung

– Những dòng sông chảy phía vòng cung: đa số ở vùng núi Đông Bắc như Sông Thương, Sông Lục Nam,…

Xem thêm: dãy núi cao nhất việt nam

– Những dòng sông chảy phía Tây Bắc – Đông Nam: sông Hồng; sông Tái Bình, sông Đà, …

Sông ngòi việt nam đem nhị mùa nước

Sông ngòi việt nam chia thành nhị mùa: Mùa lũ và mùa cạn không giống nhau rõ ràng rệt. Vào mùa lũ nước sông ngoài dưng cao và chảy mạnh.