tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

4.9/5 - (11 bình chọn)

Việc tạp bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ là bước cần thiết nhập quy trình design hạ tầng tài liệu. Vậy việc tạo bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào? Cùng Hoc365 trả lời ngay lập tức ở chỗ vấn đề bên dưới nhé!

Tạo bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Câu chất vấn trắc nghiệm

Tạo bảng nhập CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu
B. Tạo đi ra một mẫu hình nhằm trình diễn và in ấn và dán dữ liệu
C. Tạo đi ra skin thuận tiện nhằm nhập tài liệu.
D. Xác quyết định những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Đáp án: A. Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

Giải quí nhanh: Tạo bảng là bước thứ nhất của việc tạo nên lập một CSDL mối quan hệ, với mục tiêu khai báo cấu hình nhằm lưu tài liệu.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Tạo bảng nhập CSDL mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu khai báo cấu hình nhằm tàng trữ những tài liệu tương quan cho tới một chủ thể ví dụ và tổ chức triển khai bọn chúng trở thành những bảng link cùng nhau nhằm truy xuất tài liệu nhanh gọn lẹ và hiệu suất cao.

Mỗi bảng nhập CSDL đại diện thay mặt cho 1 thực thế hoặc một bảng. Các tính chất của từng bảng đại diện thay mặt cho những vấn đề ví dụ về thực thế cơ, và mối quan hệ trong số những bảng dùng nhằm tàng trữ vấn đề tương quan cho tới thực thể không giống.

Việc tạo nên bảng nhập hạ tầng tài liệu canh ty tổ chức triển khai và vận hành tài liệu na ná truy xuất bọn chúng nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu nào là bên dưới đây?

Xem thêm: loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền tây trung quốc là

Các bước tạo nên bảng nhập CSDL

Để tạo nên một bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ, tớ tiến hành những nước sau:

  • Đặt thương hiệu ngôi trường.
  • Chỉ quyết định loại tài liệu mang lại ngôi trường.
  • Khai báo độ cao thấp của ngôi trường tài liệu.
  • Chọn khóa chủ yếu mang lại bảng bằng phương pháp nhằm khối hệ thống quản lí trị CSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tự động xác lập khóa chủ yếu phù hợp.
  • Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.
  • Tạo link trong số những bảng bằng phương pháp xác lập ngôi trường công cộng nhập bảng. Giúp mang lại hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng kết xuất vấn đề.

Bên cạnh cơ, những hệ QTCSDL đều được chấp nhận người tiêu dùng thay cho thay đổi cấu hình bảng, khóa chủ yếu hoặc xóa bảng.

Các bước tạo nên bảng nhập CSDL

Ví dụ tạo nên bảng nhập CSDL vị câu mệnh lệnh SQL

Ví dụ 1

CREATE TABLE SinhVien (
id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
gioi_tinh VARCHAR(10),
ngay_sinh DATE,
diem_toan FLOAT,
diem_van FLOAT,
PRIMARY KEY (id)
);

Trong ví dụ bên trên, các bạn tạo nên bảng SinhVien  với những cột id, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, diem_toan và diem_van. Các cột này còn có loại tài liệu ứng là INT, VARCHAR, DATE và FLOAT. Quý Khách bịa đặt buộc ràng NOT NULL mang lại cột “id” và “ho_ten”, và bịa đặt “id” thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY.

Sau khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng “SinhVien” sẽ tiến hành tạo nên nhập hạ tầng tài liệu của chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi nhập bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Ví dụ 2

CREATE TABLE SanPham (
MaSP INT PRIMARY KEY,
TenSP VARCHAR(50),
DonGia FLOAT,
SoLuong INT
);

Xem thêm: đảo nào sau đây của nhật bản có ít nhất các trung tâm công nghiệp

Trong ví dụ này, các bạn tạo nên bảng SanPham với những cột MaSP, TenSP, DonGia và SoLuong. Cột MaSP được bịa đặt thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY. Các cột còn sót lại tàng trữ vấn đề về thương hiệu thành phầm, đơn giá chỉ và con số thành phầm.

Sau khi thực thi đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng SanPham sẽ tiến hành tạo nên nhập hạ tầng tài liệu của chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi nhập bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Hoc365 vừa vặn trả lời cho tới các bạn đúng mực thắc mắc tạo bảng nhập hạ tầng tài liệu mối quan hệ nhằm mục tiêu mục tiêu gì? Nếu bài bác biết mang lại lợi ích cho mình, nhớ là nhằm lại review tích vô cùng nhằm cỗ vũ Cửa Hàng chúng tôi nhé!