thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm?

A. Khai báo độ cao thấp của trường

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

B. Tạo links trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng đẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C chính.

Đáp án chính D.

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao hàm Khai báo độ cao thấp của ngôi trường, Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng đẫn loại tài liệu cho từng ngôi trường, đấy là nội dung cần thiết tiến hành sẽ tạo bảng – bước thứ nhất trong công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án D:

Trong lịch trình Tin học tập lớp 12, tất cả chúng ta được học tập về Các thao tác với hạ tầng tài liệu mối liên hệ, gồm: Tạo lập hạ tầng tài liệu, Cập nhật tài liệu và Khai thác hạ tầng tài liệu.

Về tạo nên lập hạ tầng tài liệu, bước thứ nhất trong công việc tạo nên lập một hạ tầng tài liệu mối liên hệ là dẫn đến một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành vấn đề đó, rất cần được khai báo cấu tạo bảng, bao gồm:

Xem thêm: my cup of tea

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ lăm le loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá phù hợp trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.

– Tạo links trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong những bảng. Liên kết gom hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Xem thêm: mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu cây trồng là

Ngoài rời khỏi, những hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu đều được chấp nhận tớ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi cấu tạo bảng, thay cho thay đổi khoá chủ yếu và xóa bảng…

Sau Lúc tạo nên cấu tạo tớ hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một vài buộc ràng kiêm toàn đang được khai báo.

Phần rộng lớn những hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu được chấp nhận dẫn đến biểu hình mẫu nhập tài liệu nhằm việc nhập đơn giản và dễ dàng rộng lớn, nhanh chóng rộng lớn và giới hạn năng lực lầm lẫn.