thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

C. Thêm bạn dạng ghi

D. Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự phòng

Đáp án chính D.

Thao tác này tại đây ko nên là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ, tự thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu lúc đầu, Sửa những tài liệu ko thích hợp, Thêm bạn dạng ghi, Xóa bạn dạng ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách thứ nhất trong công việc tạo ra lập một CSDL mối liên hệ là tạo nên một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành điều này, cần được khai báo cấu hình bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ toan loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ dài rộng của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng nhập Access ​

Xem thêm: my cup of tea

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá tương thích trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.

– Tạo link trong số những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường công cộng trong những bảng. Liên kết canh ty hệ QTCSDL biết liên kết những bảng thế nào nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau khi tạo ra cấu hình tớ rất có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một trong những buộc ràng vẹn tuyền và được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được chấp nhận tạo nên biểu kiểu mẫu nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn kĩ năng lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập nhập rất có thể được sửa đổi, thêm thắt, xoá:

+ Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu nhập bảng

Xem thêm: phân bố công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta hiện nay

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự việc thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá bạn dạng ghi là sự việc xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ ko nên là thao tác update tài liệu.