thay đổi cấu trúc bảng là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án chính nhất. Thay thay đổi cấu tạo bảng là:

  Bạn đang xem: thay đổi cấu trúc bảng là

  • A. Thêm ngôi trường mới nhất.
  • B. Thay thay đổi ngôi trường (tên, loại tài liệu, đặc điểm, …).
  • C. Xóa ngôi trường.
  • D. Tất cả những thao tác bên trên.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của công ty cần thiết quản lí lý
 • Record là tổng số sản phẩm của bảng
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong các nhì độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu này cho tới truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” vô CSDL tuy nhiên nhiều hơn nữa 255 kí tự động thì tao cầ
 • Khi tạo ra bảng, ngôi trường DiaChi” với loại tài liệu là Text, vô mục Field size tao nhập vô số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” với Field size là 50.
 • Khi tiếp tục chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho tới bảng, Access sẽ không còn được cho phép nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm rỗng độ quý hiếm vô ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, ham muốn thao tác với đối tượng người tiêu dùng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để banh một bảng ở chính sách thiết kế
 • Trong của bong CSDL đang được thao tác, muốn tạo cấu tạo bảng vô chính sách kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đây
 • Cửa bong cấu tạo bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng
 • Để chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn trường
 • Trong Access, khi chỉ định và hướng dẫn khoá chủ yếu sai, ham muốn xóa khỏi khoá chủ yếu tiếp tục chỉ định
 • Trong khi thao tác với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án chính. Trong chính sách kiến thiết, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu tạo bảng, tao thực hiện:
 • Để banh bảng ở chính sách kiến thiết, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án chính nhất. Thay thay đổi cấu tạo bảng là:
 • Trong Acess muốn tạo CSDL mới nhất, thao tác triển khai mệnh lệnh này sau đó là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở chính sách kiến thiết, ham muốn thêm 1 ngôi trường vô bên trên ngôi trường thời điểm hiện tại, thao tác triển khai l
 • Trong khi tạo ra cấu tạo bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA