the travel agent wasn't to for the overbooking

3.7/5 - (4 bình chọn)

The travel agent wasn’t to tát ____ for the overbooking

 • Đáp án A. accuse (buộc tội)
 • Đáp án B. charge (phí)
 • Đáp án C. blame (đổ lỗi)
 • Đáp án D. claim (yêu cầu bồi thường)

+ Bản dịch nghĩa câu hỏi: Đại lý du ngoạn ko ____ mang lại việc đặt điều trước rất nhiều.

+ Đáp án chủ yếu xác: C – blame (đổ lỗi)

Bạn đang xem: the travel agent wasn't to for the overbooking

The travel agent wasn’t to tát blame for the overbooking

Tham khảo bài bác tập: The rate of students in high schools is said to tát increases sharply this year

The travel agent was able to tát offer a 50 reduction on holidays to tát the costa brava

--> (Half)….

Đáp án: The travel agent was able to tát offer half-price holidays to tát the Costa Brava.

Xem thêm: điều kiện tự nhiên của trung quốc

Các thắc mắc tương quan nhằm chúng ta ôn tập

Câu 1. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves, and archaeological (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Được ca tụng là ‘Vịnh Hạ Long bên trên cạn’, Quần thể danh thắng Tràng An phổ biến với núi non, hố động và (  ?  ) khảo cổ học tập.)

 • Đáp án A. excavations
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. relics
 • Đáp án D. heritages

Câu 2. When I’m on holiday, I enjoy (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Khi tôi chuồn ngủ, tôi tận thưởng (  ?  ) .)

 • Đáp án A. getting sunburnt
 • Đáp án B. getting sunstroke
 • Đáp án C. having a sunbath
 • Đáp án D. sunbathing

Câu 3. The most popular destinations for (  ?  ) holidays are Spain, Italy, and Greece. (Dịch nghĩa: Các điểm đến chọn lựa phổ cập nhất mang lại kỳ ngủ (  ?  ) là Tây Ban Nha, Ý và Hy Lạp.)

 • Đáp án A. charter
 • Đáp án B. package
 • Đáp án C. packed
 • Đáp án D. packet

Câu 4. When you are staying at a popular resort, there are plenty of (  ?  ) to tát go on. (Dịch nghĩa: Khi các bạn đang được ở bên trên một quần thể ngủ non phổ biến, với thật nhiều (  ?  ) nhằm kế tiếp.)

 • Đáp án A. excursions
 • Đáp án B. expeditions
 • Đáp án C. pilgrimages
 • Đáp án D. sightseeing

Câu 5. One day when I’m rich and famous, I’m going to tát go on a round-the-world (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Một ngày nào là cơ Khi tôi giàu sang và phổ biến, tôi tiếp tục chuồn một vòng xung quanh toàn cầu (  ?  ) .)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. sail
 • Đáp án C. self-catering
 • Đáp án D. survival

Câu 6. You can save money by choosing a (  ?  ) holiday. (Dịch nghĩa: quý khách hàng hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí bằng phương pháp lựa chọn 1 kỳ ngủ (  ?  ) .)

 • Đáp án A. do-it-yourself
 • Đáp án B. self-catering
 • Đáp án C. self-study
 • Đáp án D. survival

Câu 7. My favourite part of England is Cornwall. There’s some absolutely beautiful (  ?  ) there. (Dịch nghĩa: Khu vực yêu thương mến của tôi ở Anh là Cornwall. Có một vài (  ?  ) trọn vẹn đẹp mắt ở cơ.)

 • Đáp án A. nature
 • Đáp án B. signs
 • Đáp án C. scenery
 • Đáp án D. views

Câu 8. There’s a pretty little fishing village (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Có một thôn chài nhỏ xinh (  ?  ) . )

 • Đáp án A. by the sea
 • Đáp án B. on the sand
 • Đáp án C. on the beach
 • Đáp án D. by the shore

Câu 9. There’s a path that (  ?  ) out of the village to tát a beautiful 14th-century church. (Dịch nghĩa: Có một tuyến phố (  ?  ) thoát ra khỏi thôn cho tới một thánh địa đẹp mắt kể từ thế kỷ 14.)

 • Đáp án A. follows
 • Đáp án B. moves
 • Đáp án C. takes
 • Đáp án D. leads

Câu 10. Costa Rica is one of the most beautiful places I have ever visited. Wherever you go, you can see the (  ?  ) of volcanoes, some of which are still alive. (Dịch nghĩa: Costa Rica là 1 trong mỗi điểm đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà tôi từng cho tới thăm hỏi. Bất cứ điểm nào là các bạn chuồn, chúng ta cũng có thể bắt gặp (  ?  ) núi lửa, một vài vô số cơ vẫn tồn tại sinh sống.)

 • Đáp án A. tops
 • Đáp án B. heads
 • Đáp án C . mouths
 • Đáp án D. ends

Câu 11. The beaches were absolutely (  ?  ) . Sometimes we were the only two people there. (Dịch nghĩa: Các bãi tắm biển đang được trọn vẹn (  ?  ) . thường thì công ty chúng tôi là nhì người độc nhất ở cơ.)

 • Đáp án A. unspoilt
 • Đáp án B. deserted
 • Đáp án C. natural
 • Đáp án D. romantic

Câu 12. Sri Lanka has some fantastic beaches _ miles after miles of golden sand and (  ?  ) water. (Dịch nghĩa: Sri Lanka với một vài bãi tắm biển ấn tượng _ mặt hàng dặm sau mặt hàng dặm cát vàng và (  ?  ) nước.)

 • Đáp án A. crystal clear
 • Đáp án B. crystal clean
 • Đáp án C. light blue
 • Đáp án D. navy blue

Câu 14. When I worked as a waiter, the khách sạn manager found (  ?  ) with everything I bởi. (Dịch nghĩa:  Khi tôi thực hiện bồi bàn, người vận hành hotel thấy (  ?  ) với tất cả tôi thực hiện.)

 • Đáp án A. blame
 • Đáp án B. complaint
 • Đáp án C. fault
 • Đáp án D. criticism

Câu 15. It can be quite busy here during the tourist (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Tại trên đây hoàn toàn có thể khá vất vả vô thời hạn du ngoạn (  ?  ) .)

 • Đáp án A. period
 • Đáp án B. phase
 • Đáp án C. stage
 • Đáp án D. season

Câu 16. I always enjoy our school (  ?  ) to tát France. (Dịch nghĩa: Tôi luôn luôn mến ngôi trường học tập của công ty chúng tôi (  ?  ) cho tới Pháp.)

 • Đáp án A. excursion
 • Đáp án B. journey
 • Đáp án C. trip
 • Đáp án D. travel

Câu 17. Captain Cook discovered nước Australia on a (  ?  ) to tát the Pacific. (Dịch nghĩa: Thuyền trưởng Cook đang được tìm hiểu rời khỏi Úc vô chuyến hành trình (  ?  ) cho tới Tỉnh Thái Bình Dương.)

 • Đáp án A. voyage
 • Đáp án B. cruise
 • Đáp án C. travel
 • Đáp án D. tour

Câu 18. The sunset over Niagara Fall is really a magnificent (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hoàng hít bên trên Niagara Fall thực sự là 1 (  ?  ) trang trọng.)

 • Đáp án A. look
 • Đáp án B. sign
 • Đáp án C. view
 • Đáp án D. sight

Câu 19. The khách sạn where we are (  ?  ) is quite luxurious. (Dịch nghĩa: Khách sạn điểm công ty chúng tôi đang được ở (  ?  ) khá sang trọng và quý phái.)

 • Đáp án A. staying
 • Đáp án B. existing
 • Đáp án C. remaining
 • Đáp án D. living

Câu trăng tròn. Passengers requiring a special meal during the flight should inform the airline in (  ?  ) . (Dịch nghĩa: Hành khách hàng đòi hỏi một bữa tiệc quan trọng vô chuyến cất cánh nên thông tin mang lại hãng sản xuất mặt hàng ko vô (  ?  ) .)

 • Đáp án A. ahead
 • Đáp án B. advance
 • Đáp án C. front
 • Đáp án D. forward

Câu 21. We usually bởi go by train, even though the xế hộp (  ?  ) is a lot quicker. (Dịch nghĩa: Chúng tôi thông thường chuồn bởi vì hỏa xa, tuy vậy xe pháo (  ?  ) thời gian nhanh rộng lớn thật nhiều.)

 • Đáp án A. travel
 • Đáp án B. trip
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. journey

Câu 22. The area near the palace gates was (  ?  ) with tourists. (Dịch nghĩa:  Khu vực ngay gần cổng hoàng cung đang được (  ?  ) với khách hàng du ngoạn.)

 • Đáp án A. full
 • Đáp án B. crowded
 • Đáp án C. flooded
 • Đáp án D. covered

Câu 23. From the top of the cathedral tower there are some spectacular (  ?  ) of the surrounding countryside. (Dịch nghĩa: Từ bên trên đỉnh tháp thánh địa, với một vài (  ?  ) ngoạn mục của vùng vùng quê xung xung quanh.)

 • Đáp án A. sights
 • Đáp án B. sites
 • Đáp án C. views
 • Đáp án D. scenery

Câu 24. She didn’t enjoy the Mediterranean (  ?  ) at all; she was seasick most of the time. (Dịch nghĩa: Cô ấy ko mến ____ Địa Trung Hải chút nào; cô ấy bị say sóng đa số thời hạn.)

 • Đáp án A. cruise
 • Đáp án B. tour
 • Đáp án C. voyage
 • Đáp án D. trip

Bảng đáp án nhằm chúng ta tham ô khảo: 

1-C                            6-B                          11-B                    16-A                         21-D

2-D                            7-C                          12-A                    17-A                         22-B

Xem thêm: kinh thành thăng long

3-B                            8-A                           13                       18-D                         23-C

4-A                            9-D                           14-C                    19-A                         24-A

5-A                           10-A                          15 -D                   20-B