tiếng anh 8 unit 1 skills 2

Soạn Skills 2 Unit 1 lớp 8 không thiếu thốn nhất

Soạn giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 8: Skills 2

I. Mục chi bài xích học

1. Aims:

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 1 skills 2

By the kết thúc of this lesson, students can

– Practice writing vĩ đại discuss an opinion about leisure activities.

– Practice listening for specific information about way of spending time with friends.

2. Objectives:

– Language practice: Organizing one’s ideas…

– Vocabulary :

suggest – ed (v): khêu ý

physical health: sức mạnh thể chất

– Group-work, pair-work skills.

II. Soạn giải giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1 Skills 2

1. What vì thế you usually vì thế with your friends in your không tính phí time? quý khách hàng thông thường làm những gì với bạn hữu vô thời hạn rảnh?

Học sinh tự động vấn đáp.

Gợi ý: I often chat with my friends. I sometime huyệt out with them.

2. Listen vĩ đại the radio programme and answer the questions. Nghe lịch trình radio và vấn đáp những thắc mắc.

1. Chủ đề của lịch trình tuần này là gì?)

The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends.

Xem thêm: Cách buộc dây giày MLB đơn giản mà đẹp nhất năm 2022

2. Hai cơ hội chủ yếu nào là nhưng mà lịch trình đề xuất bạn cũng có thể đi dạo nằm trong các bạn bè?

There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors.

3. Listen again and complete the table. Nghe đợt nữa và hoàn thiện bảng sau.

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways vĩ đại huyệt out with your best friends after a busy week at school. Basically you can huyệt out indoors. If you lượt thích staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than vãn going vĩ đại a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts together. You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and vĩ đại vì thế some people watch. It’s fun. If you lượt thích something more organised, go vĩ đại cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

4. Complete the following paragraph with the words in the “Organising your ideas”. Hoàn trở thành đoạn văn sau với những kể từ vô sườn “Sắp xếp chủ ý của bạn”.

(1) In my opinion (2) Firstly

(3) Secondly (4) Besides

(5) For these reasons

Theo chủ ý của tôi, dùng vi tính như 1 sở trường hoàn toàn có thể gây hư tổn cho tất cả sức mạnh và cuộc sống đời thường xã hội của người tiêu dùng. Trước tiên, ngồi xuyên suốt ngày trước PC hoàn toàn có thể tạo ra những yếu tố sức mạnh như mỏi đôi mắt và stress. Thứ nhì, bạn cũng có thể đơn giản nổi rét. Ngoài ra nếu như khách hàng dùng máy vi tính rất nhiều các bạn sẽ không tồn tại thời hạn mang đến mái ấm gia đình và bạn hữu. Vì những nguyên do này, máy vi tính nên được dùng vô thời hạn số lượng giới hạn.

5. Now write a similar paragraph vĩ đại answer one of the following questions. Bây giờ ghi chép một quãng văn tương tự động nhằm vấn đáp những thắc mắc sau.

1. What vì thế you think is the best leisure activity for teenagers?

2. Should parents decide how teenagers spend their không tính phí time?

1. quý khách hàng suy nghĩ hoạt động và sinh hoạt vui chơi nào là rất tốt mang đến thanh thiếu thốn niên?

Xem thêm: ai là tác giả của câu nói bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây

2. Ba u sở hữu nên ra quyết định cơ hội thanh thiếu thốn niên trải qua quýt thời hạn rảnh rỗi của mình không?

In my opinion, Group activity is the best leisure activity for teenagers. This may be a team sport or a group which people have the same hobby joined in. Firstly, being part of a group helps teenagers make friends. Supporting other members helps them easily make friends. Friendship is very important vĩ đại teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best choice for teenagers.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua quýt fanpage facebook VnDoc.com, mời độc giả nhập cuộc group học hành giờ đồng hồ Anh lớp 8 gần giống giờ đồng hồ Anh lớp 6 – 7 – 9 bên trên group bên trên facebook: Tiếng Anh trung học cơ sở.