trong khi nhập dữ liệu cho bảng muốn chèn thêm một bản ghi mới ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 13,114

Trong Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, mong muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới nhất, tao triển khai : Insert → New Record. Dường như, còn triển khai bằng phương pháp nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án hoặc nháy loài chuột thẳng vô phiên bản ghi trống rỗng ở cuối bảng rồi gõ tài liệu ứng.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để xóa một phiên bản ghi tao triển khai thao tác này sau đây?

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều trúng.

Câu 2:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” vô lớp, tao thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án , rồi gõ vô chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao click loài chuột vào một trong những dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 3:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(3) Chọn dù sở hữu tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm triển khai được việc thanh lọc theo gót dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

Xem thêm: khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất trong hoạt động nội thương của nước ta là

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 4:

Để bố trí tài liệu ngôi trường này bại hạn chế dần dần tao lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án  

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

Câu 5:

Trong Access, mong muốn in tài liệu đi ra giấy tờ, tao thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 6:

Khẳng lăm le này sau đấy là sai?

A. Lọc là một trong những dụng cụ của hệ QT CSDL được chấp nhận lần đi ra những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu một số trong những ĐK này bại đáp ứng lần kiếm 

B. Lọc tìm kiếm được những phiên bản ghi trong vô số nhiều bảng thỏa mãn nhu cầu với ĐK lọc

C. Sử dụng thanh lọc theo gót dù tài liệu đang được lựa chọn nhằm lần nhanh chóng những phiên bản ghi sở hữu tài liệu trùng với dù đang được chọn

Xem thêm: hình thức nào là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

D. Sử dụng thanh lọc theo gót khuôn mẫu nhằm lần những phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn phức tạp

TÀI LIỆU VIP VIETJACK