trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất

Trong ngữ điệu xây dựng pascal loại tài liệu nào là trong số loại sau với miền độ quý hiếm rộng lớn nhất là 1 trong mỗi bài xích tập luyện được rằng bên trên lịch trình Tin học tập lớp 8. Mời quý độc giả nằm trong Hoc365 dò xét hiểu điều trả lời cụ thể nhất nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, loại tài liệu nào là trong số loại sau với miền độ quý hiếm rộng lớn nhất

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất

Bài tập luyện trắc nghiệm

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, loại tài liệu nào là trong số loại sau với miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

A. Byte
B. Longint
C. Word
D. Integer

Trắc nghiệm nhập ngữ điệu xây dựng Pascal, loại tài liệu nào là trong số loại sau với miền độ quý hiếm rộng lớn nhất

Đáp án: B. Longint

Giải thích: Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, loại tài liệu có mức giá trị miền lớn số 1 là Longint với miền độ quý hiếm dịch rời kể từ -2147483648 cho tới 2147483647.

Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, có không ít loại tài liệu không giống nhau, tuy vậy tiếp tục bao hàm một số trong những loại tài liệu chuẩn chỉnh được rằng tiếp sau đây.

Kiểu Phạm vi giá chỉ trị
Real 2.9e-39..1.7e38
Boolean True, False
Extended 3.4e-4932…1.1e4932
Single 1.5e-45..3.4e38
Comp -9.2e18..9.2e18
Longint -2147483648…2147483647
Double 5.0e-324…1.7e308
Shortint -128…127
String Một chuỗi tối nhiều 255 kí tự
Integer -32768..32767
Byte 0…255
Char Kí tự động bất kì
Word 0…65535

Từ bảng số liệu bên trên hoàn toàn có thể thấy, nhập số những đáp án ở bài xích tập luyện trắc nghiệm, tớ dễ dàng và đơn giản nhận biết Longint đó là loại tài liệu với số miền lớn số 1 (-2147483648 cho tới 2147483647).

Bài tập luyện trắc nghiệm với liên quan

Câu 1: Biến X hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và biến đổi Y hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào là trong số khai báo sau là chính nhất?

A. Var X,Y: byte;
B. Var X,Y: real;
C. Var X: real; Y: byte;
D. Var X: byte; Y: real;

Đáp án: D. Var X: byte; Y: real;

Câu 2: Kiểu tài liệu nào là với phạm vi độ quý hiếm nhỏ nhất là gì?

A. Kiểu word
B. Kiểu real
C. Kiểu byte
D. Kiểu integer

Xem thêm: Bật mí cách thắt dây giày giấu dây đơn giản và đẹp mắt

Đáp án: C. Kiểu byte

Câu 3: Trong Pascal khai báo nào là tại đây đúng?

A. Var tb: real;
B. 4hs: integer;
C. Const x: real;
D. Var r =30;

Đáp án: A. Var tb: real;

Câu 4: Kiểu số nguyên vẹn với phạm vi độ quý hiếm kể từ từng nào cho tới bao nhiêu?

A. 0 cho tới 127
B. -215 cho tới 215 – 1
C. 0 cho tới 255
D. -100000 cho tới 100000

Đáp án: B. -215 cho tới 215 – 1

Câu 5: Câu mệnh lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); tiếp tục in đi ra thành quả là bao nhiêu?

A. 8
B. y=8
C. y=3
D. 20

Đáp án: B. y=8

Câu 6: Câu mệnh lệnh Writeln(’15*4-30+12=’,15*4-30+12) in đi ra screen thành quả gì?

A. 15*4-30+12
B. 42
C. 15*4-30+12=42
D. =42

Xem thêm: Kinh nghiệm lấy sỉ giày sneaker bạn nhất định phải biết

Đáp án: C. 15*4-30+12=42

Trắc nghiệm Tin học tập 8

Trên đó là tập trung những vấn đề trả lời mang lại yếu tố trong ngôn ngữ lập trình pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất. Nếu với ngẫu nhiên vướng mắc nào là không giống, nhớ là share nằm trong Hoc365 bên trên phần comment bên dưới nhằm sớm được trả lời nhé.