trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

Câu hỏi:

17/01/2022 2,552

B. Tự động điều chỉnh 

Bạn đang xem: trong vòng lặp for do dạng tiến giá trị của biến đếm

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ tăng khi đem câu mệnh lệnh thay cho thay đổi giá chỉ trị 

Trong vòng lặp For – do dạng tiến bộ. Giá trị của biến đổi điểm theo lần lượt nhận độ quý hiếm thường xuyên tằng kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối. Giá trị của biến đổi điểm được điề chỉnh tự động hóa bởi vậy câu mệnh lệnh sau do không được thay cho thay đổi gía trị biến đổi điểm.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mệnh lệnh lặp For – do: (chọn phương án đích thị nhất)

A. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối 

B. Giá trị đầu nên nhỏ rộng lớn hoặc tự độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu nên to hơn độ quý hiếm cuối 

D. Giá trị đầu nên tự độ quý hiếm cuối

Câu 2:

Kiểu tài liệu của biến đổi điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối 

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu 

C. Cùng loại với những biến đổi nhập câu lệnh

D. Không rất cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 3:

Đoạn lịch trình sau giải vấn đề nào?

For I:=1 lớn M do

If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn mang lại 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới M 

Xem thêm: hai bản trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

B. Tổng những số phân chia không còn mang lại 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn mang lại 3 nhập phạm vi từ một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn mang lại 5 nhập phạm vi từ một cho tới M

Câu 4:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng lùi: 

A. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >; 

B. for < biến đổi đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < biến đổi đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > tự < câu lệnh>;

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp For – tự dạng tiến:

A. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >; 

B. for < biến đổi đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >; 

C. for < biến đổi đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >; 

D. for < biến đổi đếm> := < Giá trị đầu > lớn < Giá trị cuối > tự < câu lệnh>;

Câu 6:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S > 108. Điều khiếu nại này tại đây mang lại vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S >= 108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

Xem thêm: thiết bị nhập của máy tính

D. While S >= E8 do

TÀI LIỆU VIP VIETJACK