tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

Câu hỏi:

02/08/2019 67,793

A. VN cách tân và phát triển mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

Bạn đang xem: tỷ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp nguyên nhân chính là do

B. chuyên môn cách tân và phát triển công nghiệp của VN không vừa ý.

Đáp án chủ yếu xác

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì thế nấc sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều TP.HCM rộng lớn.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Hướng dẫn: SGK/78, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không chính về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rãi.

C. Trình phỏng đô thị mới không vừa ý.

D. Phân phụ vương khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Câu 2:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc này là

A. đều phải có quy tế bào rất rộng lớn.

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng văn minh.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

Xem thêm: sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị tương tự nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Câu 5:

Số dân trở nên thị VN tăng thời gian nhanh trong mỗi năm mới gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng mò mẫm việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận lăm le này tại đây không cần Điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị cao.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở nên thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt chậm rãi.

Xem thêm: dãy núi cao nhất việt nam

TÀI LIỆU VIP VIETJACK