việc chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

22/03/2022 129,105

A. đang ra mắt với vận tốc còn lờ đờ.

Bạn đang xem: việc chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. làm hạ thấp tỉ trọng công nghiệp.

C. đang theo phía không ngừng mở rộng khu đô thị.

D. làm tăng vọt tỉ trọng nông nghiệp.

Chọn đáp án A.

- A đúng: tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam đang được vận động và di chuyển với vận tốc còn lờ đờ.

- B sai: Xu thế vận động và di chuyển lúc bấy giờ là tăng công nghiệp và cty.

- C sai: không ngừng mở rộng đô thị mới ko nằm trong phạm vi của tổ chức cơ cấu ngành tài chính.

- D sai: Xu thế vận động và di chuyển là hạn chế tỉ trọng nông nghiệp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công nghiệp việt nam hiện tại nay

A. có nhiều trung tâm.

B. ít thành phầm.

C. chỉ đem khai khoáng.

D. rất tân tiến.

Câu 2:

Giải pháp đa phần nâng lên hiệu suất cao chăn nuôi gia súc rộng lớn ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A. chế phát triển thành thực phẩm thích hợp, tôn tạo đồng cỏ, dùng những tương tự đảm bảo chất lượng.

B. chăn nuôi theo phía triệu tập, đảm bảo đảm bảo chất lượng chuồng trại, thực phẩm.

C. đẩy mạnh lai tạo nên tương tự, đảm bảo mối cung cấp thực phẩm, chống dịch bệnh dịch.

D. áp dụng tiến bộ cỗ kinh nghiệm, cách tân và phát triển nông trại, chăn nuôi sản phẩm & hàng hóa.

Xem thêm: vì sao thực dân pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền tây

Câu 3:

Ý nghĩa đa phần của việc cách tân và phát triển những quần thể tài chính ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

A. phát triển tổ chức cơ cấu bờ cõi, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B. phát triển phát triển sản phẩm & hàng hóa, tăng mạnh việc xuất khẩu, lôi cuốn góp vốn đầu tư.

C. phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phân bổ phát triển, tạo nên nhiều việc thực hiện.

D. chuyển dịch tổ chức cơ cấu phát triển, đa dạng mẫu mã thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Câu 4:

Thuận lợi đa phần nhằm cách tân và phát triển ngành cty ở Đồng vày sông Hồng là

A. nhiều làm việc kinh nghiệm, thị ngôi trường hấp phụ rộng lớn.

B. đô thị hóa không ngừng mở rộng, tài chính sản phẩm & hàng hóa cách tân và phát triển.

C. thu mút hút nhiều góp vốn đầu tư, hội nhập toàn thị trường quốc tế sâu sắc rộng lớn.

D. sản xuất đa dạng mẫu mã, có rất nhiều thế mạnh không giống nhau.

Câu 5:

Việc đa dạng mẫu mã hóa tổ chức cơ cấu cây lâu năm ở Tây Nguyên nhằm mục đích mục tiêu đa phần là

A. phân phụ thân lại phát triển, dùng đảm bảo chất lượng tài nguyên

B. phát huy thế mạnh, tạo nên nhiều loại sản phẩm nông nghiệp.

C. thúc đẩy chế phát triển thành, không ngừng mở rộng những loại cty.

D. tạo rời khỏi việc thực hiện, lôi cuốn nhiều mối cung cấp góp vốn đầu tư.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 13, cho thấy thêm cửa ngõ sông nào là tại đây nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Cửa Văn Úc.

B. Cửa Hội.

C. Cửa Nam Triệu.

Xem thêm: cách tạo biểu mẫu

D. Cửa Ba Lạt.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK