việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 23-11-2022

Bạn đang xem: việc xây dựng các cảng biển ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây


Chia sẻ bởi: Lê Thị Thuý Linh


Việc thi công những cảng đại dương ở Bắc Trung Sở ý nghĩa đa số này sau đây?

Làm thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

B

Tạo thuận tiện nhằm đa dạng mẫu mã sản phẩm & hàng hóa vận đem.

C

Làm ngày càng tăng kĩ năng hấp dẫn những mối cung cấp góp vốn đầu tư.

D

Giải quyết việc thực hiện cho tất cả những người làm việc bên trên vị trí.

Chủ đề liên quan

Thế liên trả nhập cải tiến và phát triển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo dõi không khí ở Bắc Trung Sở là sản phẩm của việc tạo hình cơ cấu tổ chức những ngành

C

nông - lâm - ngư nghiệp.

D

công nghiệp và thi công.

Nhân tố này tại đây hiệu quả đa số đến việc thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển ở Bắc Trung Bộ?

A

Mở rộng lớn những hạ tầng công nghiệp chế trở thành thuỷ sản.

B

Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản nước đậm, nước chè hai.

C

Tăng cường phương tiện đi lại văn minh nhằm đánh bắt cá xa xăm bờ.

D

Phát triển hạ tầng kinh nghiệm cty nghề đánh cá.

Vai trò chủ yếu của rừng ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

A

chắn bão, bão, cát cất cánh, cát chảy.

B

điều hòa dòng sản phẩm chảy sông ngòi.

C

ngăn ngăn sự đột nhập đậm.

D

để lấy mộc vật liệu và lấy củi.

Ngành công nghiệp phát hành vật tư thi công đem ĐK cải tiến và phát triển mạnh ở vùng Bắc Trung Sở do

B

thu hít nhiều góp vốn đầu tư quốc tế.

C

có mối cung cấp vật liệu phong phú và đa dạng.

D

cơ sở hạ tầng cải tiến và phát triển.

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển nuôi trồng thủy sản ven bờ biển Bắc Trung Sở là

A

phát huy những ưu thế bất ngờ, giải quyết và xử lý tăng việc thực hiện.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, thay cho thay đổi kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

góp phần vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, tôn tạo môi trường thiên nhiên.

D

hạn chế suy hạn chế mối cung cấp lợi, tạo ra vật liệu cho tới chế trở thành.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình cơ cấu tổ chức nông nghiệp phù hợp theo dõi bờ cõi ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh vùng đống trước núi, ven biển; tạo ra nhiều loại sản phẩm nông nghiệp.

B

phát huy thế mạnh mẽ của đồng vì thế, tạo hình nhiều vùng thường xuyên canh.

C

phát triển thế mạnh vùng đống, đồng vì thế, ven biển; đa dạng mẫu mã thành phầm.

D

tăng cường khai quật đồng vì thế và ven bờ biển, nâng lên độ quý hiếm sản phẩm nông nghiệp.

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Sở là

A

mở rộng lớn phát hành, nâng lên nấc sinh sống, xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

B

thay thay đổi cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính, đẩy mạnh thế mạnh, tạo ra sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu.

C

tạo thành phầm sản phẩm & hàng hóa, đa dạng mẫu mã phát hành, nâng lên vị thế của vùng.

D

thu hít góp vốn đầu tư, không ngừng mở rộng phân bổ phát hành, tạo ra tăng nhiều việc thực hiện.

Ngành công nghiệp phát hành vật tư thi công ở Bắc Trung Sở cải tiến và phát triển đa số do

A

cơ sở hạ tầng nhất quán, mối cung cấp làm việc đầy đủ, trình độ chuyên môn phát hành cao.

B

thu hít nhiều góp vốn đầu tư quốc tế, thị ngôi trường to lớn, hạ tầng cải tiến và phát triển.

C

nguyên liệu phong phú và đa dạng, hấp dẫn nhiều dự án công trình góp vốn đầu tư, thị ngôi trường không ngừng mở rộng.

D

lao động đem trình độ chuyên môn cao, nguồn ngân sách góp vốn đầu tư rộng lớn, vật liệu phong phú và đa dạng.

Ý nghĩa đa số của việc thi công những cảng nước sâu sắc ở Bắc Trung Sở là

A

thúc đẩy cải tiến và phát triển kinh tế tài chính hậu phương cảng, tạo hình màng lưới khu đô thị.

B

tăng cường hấp dẫn góp vốn đầu tư, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển.

C

thúc đẩy cải tiến và phát triển nền kinh tế tài chính hé, tạo hình những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

D

tăng cường hấp dẫn khách hàng du ngoạn, nâng lên năng lượng vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa.

Thuận lợi đa số nhằm cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

nguồn làm việc đầy đủ, thị ngôi trường không ngừng mở rộng, nhiều cảng đại dương.

B

nhiều cảng đại dương, vật liệu khá đầy đủ, hấp dẫn nhiều góp vốn đầu tư.

C

dân số nhộn nhịp, có rất nhiều quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

Xem thêm: Cách buộc dây giày MLB đơn giản mà đẹp nhất năm 2022

D

nhiều tài nguyên, giá chỉ nhân lực khá rẻ rúng, những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Bắc Trung Sở là

A

đổi mới nhất trồng trọt, tăng hiệu suất cao kinh tế tài chính, thay cho thay đổi diện mạo vùng quê.

B

thay thay đổi phương pháp phát hành, dẫn đến việc thực hiện, nâng lên vị thế của vùng.

C

phân té lại phát hành, tạo ra vật liệu cho tới công nghiệp, tăng sản phẩm nông nghiệp.

D

phát huy thế mạnh, cải tiến và phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, gắn kèm với công nghiệp.

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

sử dụng khoáng sản, đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên, cải tiến và phát triển vững chắc.

B

tạo nhiều sản phẩm & hàng hóa, giải quyết và xử lý việc thực hiện, nâng lên thu nhập.

C

cung cung cấp vật liệu cho tới chế trở thành và mối cung cấp mặt hàng xuất khẩu.

D

góp phần đẩy mạnh phát triển, vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

Giải pháp đa số tăng mạnh cải tiến và phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển hạ tầng vật hóa học kĩ thuật- hạ tầng, hấp dẫn góp vốn đầu tư và đào tạo và giảng dạy làm việc.

B

khai thác hiệu suất cao khoáng sản, cải tiến và phát triển tích điện và quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển.

C

nâng cao trình độ chuyên môn làm việc, đẩy mạnh links vùng và cải tiến và phát triển thủy năng lượng điện.

D

đẩy mạnh cải tiến và phát triển những quần thể kinh tế tài chính, không ngừng mở rộng thị ngôi trường, khai quật khoáng sản.

Ý nghĩa đa số của việc cải tiến và phát triển những quần thể kinh tế tài chính ven bờ biển ở Bắc Trung Sở là

A

phát triển cơ cấu tổ chức bờ cõi, phân bổ lại làm việc, thay cho thay đổi diện mạo vùng.

B

phát triển phát hành sản phẩm & hàng hóa, tăng mạnh việc xuất khẩu, hấp dẫn góp vốn đầu tư.

C

phát triển công nghiệp, thay cho thay đổi phản té phát hành, tạo ra nhiều việc thực hiện.

D

chuyển dịch cơ cấu tổ chức phát hành, đa dạng mẫu mã thành phầm, tạo hình thành phố mới.

Cơ cấu kinh tế tài chính Bắc Trung Sở lúc này đem sự vận động và di chuyển cần thiết đa số bởi hiệu quả của

A

đầu tư hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, khai quật thế mạnh, nâng lên dân trí.

B

thu hít góp vốn đầu tư, cải tiến và phát triển hạ tầng, đẩy mạnh những mối cung cấp lực lượng lao động.

C

phát triển nền kinh tế tài chính hé, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, không ngừng mở rộng những khu đô thị.

D

hội nhập toàn thị trường quốc tế sâu sắc rộng lớn, phát triển kinh tế tài chính, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động.

Việc tạo hình những vùng thường xuyên canh cây lâu năm thường niên ở Bắc Trung Sở phụ thuộc vào ĐK thuận tiện đa số này sau đây?

A

Đất cát trộn bên trên những đồng vì thế ven bờ biển.

B

Đất badan phì nhiêu màu mỡ ở vùng đống trước núi.

C

Lao động có rất nhiều tay nghề phát hành.

D

Thị ngôi trường dung nạp thành phầm bên trên vị trí rộng lớn.

Ý nghĩa đa số của việc tạo hình cơ cấu tổ chức nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Sở là

A

khai thác thế mạnh từng vùng, tạo ra sự links phát hành bờ cõi.

B

đa dạng hóa nông nghiệp, đảm bảo an toàn chất lượng khoáng sản và môi trường thiên nhiên.

C

đẩy mạnh phát triển phát hành, gắn sát những bờ cõi cùng nhau.

D

khai thác phù hợp bất ngờ, dẫn đến lượng thành phầm sản phẩm & hàng hóa.

Nguyên nhân này sau đấy là đa số thực hiện cho tới công nghiệp tích điện của Bắc Trung Sở lừ đừ phân phát triển?

A

Nhu cầu của thị ngôi trường tăng lừ đừ, vốn liếng góp vốn đầu tư giới hạn.

B

Nguyên nhiên liệu giới hạn, hạ tầng thiếu hụt nhất quán.

C

Thiếu làm việc đem trình độ chuyên môn, hạ tầng thiếu hụt nhất quán.

D

Vốn góp vốn đầu tư giới hạn, vùng có rất nhiều thiên tai nhất toàn quốc.

Để dẫn đến những thay cho thay đổi rộng lớn nhập sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội, vùng Bắc Trung Sở cần thiết triển khai trước tiên là

A

hình trở thành cơ cấu tổ chức nông - lâm - ngư nghiệp.

B

phát triển công nghiệp phía trình độ hóa.

C

phát triển những ngành công nghiệp trung tâm.

D

đẩy mạnh cải tiến và phát triển hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Vai trò cần thiết nhất của đàng Xì Gòn ở Bắc Trung Sở là

A

tạo đi ra sự cắt cử theo dõi bờ cõi hoàn hảo rộng lớn.

B

đảm bảo sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo dõi bờ cõi.

C

Xem thêm: trung tâm kinh tế quan trọng nào không nằm ở bắc mỹ

tạo thế hé cho tới nền kinh tế tài chính, hấp dẫn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

thúc đẩy sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của vùng phía Tây.